Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Александрова Г.А. Українське порівняльне літературознавство кінця 19 - першої третини 20 ст.: теоретико - методологічний дискурс [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Александрова Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
702.
Ромовська З.В. Українське цивільне право [Книга] : Спадкове право : акад. курс : підручник / Зорислава Ромовська ; МОНУ. – Київ : Правова єдність, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-2183-69-6
703.
Український вісник [Журнал] : незалежний політико-просвітянський альманах. – Львів;Республіка Комі;Дубно. – ISBN 966-517-529-7
704.
Український голокост 1932-1933 [Книга] : свідчення тих, хто вижив / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М.С.Грушевського НАНУ ; Канад. ін-т укр. студій Альбертського ун-ту (Едмонтон) та ін.; [за ред. О. Ю. Мицика]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-541-3
705.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
706.
Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в XX столітті [Книга] : документи і матеріали / Івано-Франк. держ. адмін. ; Івано-Франк. обл. рада ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; [ред. рада: В. В"ятрович, С. Кокін та ін. ; упоряд.: І. Андрухів, М. Вітенко та ін.]. – Івано-Франківськ : [ЛІК]. – ISBN 978-966-7779-25-2
707.
Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і - початок 1970-х років) [Книга] : монографія / Олесь Обертас ; НАНУ, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Смолоскип, 2010. – 300 с. – ISBN 978-966-8499-96-8
708.
Українсько-корейський тематичний словник [Книга] / [уклад. : Кім Сук Вон, А.Г. Рижков, В.М. Карпенко]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 312 с. – ISBN 966-1516-37-2
709.
Фергад Українсько-Кримські міждержавні відносини у середині XVII століття (за тюркськими історичними джерелами) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Туранли Фергад Гардашкан-оглу ; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – Київ, 1997
710.
Українсько-німецький тематичний словник [Книга] = Ukrainisch-deutsches thematisches worterbuch / [уклад. : Н. Яцко, Ю. Карпенко, В. Карпенко ; за ред. І.П. Мегели]. – [Вид. 3-є, випр. і доп.]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 272 с. – ISBN 966-1516-22-8
711.
Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст. [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ : Плай, 1997. – 452 с. – ISBN 966-550-056-2
712.
Українсько-турецький тематичний словник [Книга] / укл.: Михайлова Є.В. ; КНУТШ, Ін-т філол., Каф. тюркології. – Київ, 2010. – 91 с.
713.
Українсько-турецький тематичний словник [Книга] = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Trimler Sozlugu / [уклад. : О. Локота, В.М. Карпенко]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2008. – 184 с. – ISBN 966-1516-24-2
714.
Українсько-французький тематичний словник [Книга] = Dictionnaire thematijue ukrainien-francais / [уклад. : В.М. Карпенко, Ю. Федько]. – Київ : Видавець Вадим Карпенко, 2009. – 300 с. – ISBN 966-1516-33-4
715.
Українці Хорватії [Книга] = Ukrajinci Hrvatske : матеріали і документи. – Загреб : Культур.-просвіт. т-во русинів і українців Загреба. – ISBN 953-96527-1-5
716.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
717.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
718.
Гай-Нижник УНР та ЗУНР : становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.) [Книга] = UPR an d WUPR : formation of the organs of power and the national state (1917 -1920) / Павло Гай-Нижник. – Київ : ЩеК, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-2031-11-5
719.
Марушко Л.П. Фазові рівноваги та властивості фаз у системах {Cu,Ag} - {Zn,Cd} - {Ga,In} - {Ge,Sn} - {S,Se} [Автореферат] : автореф. ... канд.хім. наук : 02.00.01 / Марушко Л.П. ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2010
720.
Фактори здоров"я, механізми розвитку хвороб [Книга] : методичні рекомендації / КНУТШ ; [упоряд.: А.Ф. Косенко,Л.І. Остапченко, Т.І. Кочергіна]. – Київ : Київський університет, 2010. – 59 с.
721.
Задувайло Л.М. Фактори розвитку міжнародної конкурентоспроможності національних економік країн Центральної та Східної Європи [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Задувайло Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
722.
Джалюк Н.С. Факторизація матриць над поліноміальними та близькими до них кільцями [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Джалюк Н.С. ; М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2010
723.
Бега М.І. Феміністична критика модерну (від патріархатної ідеології до "консерватизму повсякденності") [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Бега М.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
724.
Амалбекова М.Б. Феномен билингвальной личности публициста (лингвокогнитивный и сопоставительный аспекты) [Автореферат] : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.20 / Амалбекова М.Б. ; Євразійський нац. ун-т ім. Л.Н.Гумілєва. – Астана, 2010
725.
Фетхуллах Гюлен и современный мир: толерантность, диалог, взаимопонимание [Книга] / [сост.: А. Нысанбаев, Г. Соловьева ; авт. вступ. ст.: А. Насынбаев]. – Алматы : Дауір, 2009. – 511 с. – ISBN 9965-32-897-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,