Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Пирожкова Т.Ф. Славянофильская журналистика [Книга] / Т.Ф. Пирожкова. – Москва : Издательство Московского университета, 1997. – 218, [3] с. – Указ. имен.: с. 214-219. – Библиогр. в примеч.: с. 175-207. – ISBN 5-211-03555-0
677.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
678.
Слов"янський збірник [Журнал] / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
679.
Слов"янський збірник [Журнал] / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-637-0
680.
Слов"янський світ [Журнал] : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
681.
Тарасюк П.М. Слово - на вагу кулі [Книга] : нариси, спогади, біографічні довідки про журналістів і письменників / П.М. Тарасюк, Т.П. Тарасюк ; [ред. рада: І. Лубченко та ін.] ; Нац. Спілка журналістів України. – Житомир : Полісся, 2006. – 230 [2] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 966-655-193-4
682.
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Журнал] : науково-практичний журнал / Укр. ін-т експертизи сортів рослин ; Селекційно-генетич. ін-т - нац. центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Київ, 2005-. – ISSN 2312-749X
683.
Софія [Журнал] : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : Київський університет, 2014-
684.
Суіменко Є.І. Соціальна інженерія [Книга] : експерим. курс лекцій : навч. посібник / Є.І. Суіменко ; НАН України, Ін-т соціології , Вища шк. соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2011. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-02-5936-2
685.
Комар Є.Г. Соціальні аномалії у повсякденному житті населення УСРР 20-х рр. XX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Комар Євгеній Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
686.
Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
687.
Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина XIX - початок XX століття) [Книга] / Вікторія Константінова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : ЗНТН, 2011. – 99, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5931-7
688.
Соціологічні зрізи українського суспільства [Книга] : (моніторинг соціально-економічних очікувань населення 2005-2014 рр.) : наукова доп. / [Балакірєва О.М. та ін. ; наук. керівництво О.М. Балакірєвої] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАНУкраїни, 2015. – 77, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7738-0
689.
Воловенко О.Б. Спектроскопічне і тест-визначення Pt(II), Pt(IV) та Pd(II) з попереднім вилученням модифікованим силікагелем і магнітним нанокомпозитом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Воловенко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
690.
Справочное пособие по высшей математике [Книга] : [задачи, решения] / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гай, Г.П. Головач; [И.И. Ляшко и др.]. – Москва : УРСС. – (АнтиДемидович). – ISBN 5-354-00657-0
691.
Справочное пособие по высшей математике [Книга] : [задачи, решения] / И.И. Ляшко, А.К. Боярчук, Я.Г. Гай, Г.П. Головач; И.И. Ляшко [и др.]. – Москва : УРСС. – (АнтиДемидович). – ISBN 5-354-00272-9
692.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
693.
Сталий розвиток економіки [Журнал] = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
694.
Садівничий В.О. Становлення вітчизняного інформаційного простору в сегменті медичної преси Наддніпрянської України XIX - початку XX століть: типологія, функціонально-змістові особливості, комунікативно-прагматичні складники [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Садівничий Володимир Олексійович ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016
695.
Загороднюк В.Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед"ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
696.
Вагнер Т. Створення інноваторів [Книга] : [як виховати молодь, яка змінить світ] : [пер. з англ.] / Тоні Вагнер. – Київ : K.FUND, 2015. – 223 с. – Пер. вид. : Creating innovators: the making of young people who will change the world / Tony Wagner. Scribner, a Division of Simon & Schuster, 2012. – Бібліогр. в прим.: с. 216-222. – ISBN 978-966-136-284-9
697.
Стиль і переклад [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014-
698.
Шалайко Т.О. Стохастичний аналіз змішаних моделей [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шалайко Тарас Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
699.
Вельтман А.Ф. Странник [Книга] : [роман] / А.Ф. Вельтман ; изд. подготовил Ю.М. Акутин ; [Акад. наук СССР]. – Москва : Наука, 1978. – 342, [2] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники / редкол.: М.П. Алексеев [и др.] ; отв. ред. А.Л. Гришунин)
У пр. № 1704002 напис: Дорогому Виталию Ивановичу, Человеку. Наставнику, Другу! в день рождения. Подпись. 26.07.79 г.
700.
Данилова Н.В. Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Данилова Ніколь Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,