Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Новоскольцев Г.Б. Політика України в контексті протидії міжнародному тероризму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Новоскольцев Г.Б.; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
677.
Чорноус А.В. Політичний міф як засіб виборчих кампаній [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Чорноус Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
678.
Романюк А.С. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз [Книга] : навч. посібник / А.С. Романюк, В.С. Литвин, Н.В. Панчак-Бялоблоцка ; за заг. ред. А.С. Романюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 461, [1] с. : табл. – Бібліогр. в Робочій програмі: с. 416-434 , с. 435-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0131-2
679.
Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
680.
Борисенко Н.О. Популяційно-генетичний аналіз рослиноїдних риб за використання генетичних маркерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.15 / Борисенко Наталія Олександрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця. – с. Чубинське, Київ. обл., 2015
681.
Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения [Книга] / Д.С. Кива, С.А. Бычков, О.Ю. Нечипоренко, И.Г. Лавренко. – Киев : КВІЦ, 2014. – 190, [2] с. : ил., табл. – Указ.: с. 173-178. – Библиогр.: 179-190. – ISBN 978-617-697-013-2
В прим. №1693806 дарчий напис: Глубокоуважаемому Леониду Васильевичу - Ученому, Человеку с наилучшими пожеланиями. Подпись. 5.01.2015 г.
682.
Права людини (Громадянська освіта) [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
683.
Права людини (Громадянська освіта) [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
684.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
685.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
686.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
687.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
688.
Івченко А.В. Правове забезпечення некомерційної господарської діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Івченко Анастасія Володимирівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2014
689.
Гамбург І.А. Правове забезпечення технічного регулювання у сфері господарювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Гамбург Інна Аркадіївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2014
690.
Журавель В.І. Правове регулювання взаємодії роботодавців та організацій працівників [Книга] : монографія / В.І. Журавель. – Харків : НікаНова, 2015. – 302, [1] с. – Бібліогр.: с. 240-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-03-5
691.
Носенко В.О. Правове регулювання дистанційної зайнятості працівників в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Носенко Віктор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
692.
Гаврилова О.О. Правове регулювання загальнообов"язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гаврилова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
693.
Додін Є.В. Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України [Книга] : монографія / Є.В. Додін, Н.О. Коваль, В.В. Прокопенко. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-160. – ISBN 978-617-7096-29-9
694.
Барський А.С. Правове регулювання професійного розвитку працівників [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Барський Артем Станіславович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інновац. розвитку. – Харків : [б. в.], 2015
695.
Давиденко О.І. Правові аспекти становлення та розвитку Європейської служби зовнішньої діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Давиденко Олександр Ігорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2015
696.
Цірат Г.А. Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Цірат Геннадій Артурович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
697.
Миськів Л.І. Правові проблеми інклюзивної освіти в Україні [Книга] : монографія / Л.І. Миськів. – Харків : НвкаНова, 2014. – 454, [1] с. – Бібліогр.: с. 419–454 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
698.
Обушенко Н.М. Правозастосування та його місце в трудовому праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Обушенко Наталія Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2015
699.
Юсупов В.А. Правоохоронні органи України: проблеми реформування [Книга] : монографія / В.А. Юсупов. – Харків : НікаНова, 2014. – 383, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-383 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-08-0
700.
Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід [Книга] : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (3 берез. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – 175, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., рос., пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-200-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex