Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Ученики об Учителе [Книга] : очерки о науч.-пед. и обществ. деятельности д-ра ист. наук, проф., первого ректора Харьк. гуманитар. ун-та "Нар. укр. акад." Валентины Илларионовны Астаховой (к 80-летию со дня рождения) / Нар. укр. акад.; [авт.-сост.: Е.В. Астахова, В.В. Астахов ; сост. биобиблиогр. указ.: И.В. Козицкая (отв. ред.) и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 463, [1] с. : фот. – Имен. указ.: с. 433-450. - Предм. указ. 451-460. – Библиогр. : с. 429-432. – ISBN 978-966-2298-08-1
677.
Чобіт Д.В. Фашизм Януковича і Путіна [Книга] / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 80 с. – ISBN 966-7544-67-6
678.
Рафальський І.О. Феномен українського національного самовизначення [Книга] / Ігор Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 237, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-12-7349-8
679.
Филологические науки [Журнал] = Philological sciences : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 1958-. – ISSN 2310-4287
680.
Финансовые услуги [Журнал] : всеукраинский аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 1997-
681.
Финансовые услуги [Журнал] : всеукраинский аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 1997-
682.
Финансы и развитие [Журнал]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд. – ISSN 1020-8151
683.
Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка [Журнал] : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015-
684.
Філософія. Культура. Життя [Журнал] : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ. – ISSN 2077-7450
685.
Філософія. Культура. Життя [Журнал] : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ. – ISSN 2077-7450
686.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
687.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
688.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
689.
Фінансова служба Збройних Сил України (1991-2014) [Книга] : іст. нарис / [Марко І.Ю. та ін.] ; за ред. І.Ю. Марка ; М-во оборони України. – Київ : Знання, 2014. – 295, [1] с. : іл., фот., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-07-0219-7
690.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
691.
Українець Л.Ф. Фонетичні засоби породження конотації в поетичній мові (на матеріалі сучасної української поезії) [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Українець Людмила Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
692.
Слав"юк Р.А. Формування вартості банку [Книга] : монографія / Р.А. Слав"юк, О.В. Лук"янська. – Львів : Простір-М, 2015. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-268 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-283-1
693.
Байрака Т.Ф. Формування і розвиток українського і російського кримінального права в XI - першій половині XVII ст. [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Байрака Тетяна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
694.
Плєшакова О.А. Формування та розвиток акціонерного капіталу в умовах ринкових трансформацій [Дисертація] : дис. ... : 08.00.01 / Плєшакова Олена Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
695.
Чобіт Д.В. Фортифікації міста Броди XVI-XVII ст. [Книга] / Дмитро Чобіт ; [заг. ред.: В.П. Пшик] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2010. – 183, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., фотоіл., карти. – Бібліогр. в прим.: с. 152-160. – ISBN 966-7544-42-3
В пр. №1697888 дарчий напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис. 22.07.2015 р. м. Київ
696.
Ткаченко А.М. Фторовмісні конформаційно обмежені аналоги природних амінокислот як мітки для твердотільної 19F ЯМР спектроскопії [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ткаченко Антон Миколайович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
697.
Денисюк В.П. Фундаментальні функції та тригонометричні сплайни [Книга] : монографія / В.П. Денисюк. – Київ : Віпол, 2015. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-292. – ISBN 978-966-646-143-1
698.
Харчова наука і технологія [Журнал] = Пищевая наука и технология = Food science and technology : щоквартальний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса ; Херсон, 2007-. – ISSN 2073-8684
699.
Холодильна техніка та технологія [Журнал] : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1965-. – ISSN 0453-8307
700.
Хрестоматія китайської літератури (від найдавніших часів до III ст. н. е.) [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Коломієць, Я.В. Шекера ; відп. ред. Я. Шекера]. – Київ : Київський університет, 2008. – 255, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: 231-232. - Імен. покажч.: с. 233-236. – Бібліогр.: с. 237-252 та в підрядк. прим. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 978-966-439-103-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,