Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Погребняк С.В. Організаційно-правове забезпечення виховної роботи у вищих закладах освіти [Книга] : монографія / С.В. Погребняк ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-163 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-53-1
677.
Доровськой О.Ф. Організація праці менеджера [Книга] : навч. посібник / Доровськой О.Ф., Іванісов О.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 290, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: c. 272-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-966-676-468-6
678.
Леонов С.А. Осаждение ионно-плазменных покрытий из хаотизированных потоков плазмы вакуумной дуги [Брошура] : препринт ХФТИ 2013-4 / С.А. Леонов, В.М. Хороших ; [ред А.И. Нагорна] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 55, [2] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. - Аннот. парал. рус., англ., укр. – Библиогр.: с. 54-56
679.
Гоцин Р.Л. Основи енергетичної безпеки України [Брошура] / Роман Гоцин. – Кривий Ріг : Діоніс, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 39. – ISBN 978-966-2775-60-0
680.
Корольов І.Р. Основи лінгвістичних знань [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна, З.В. Рожченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-682-7
681.
Махммод А С.М. Основи технології парової конверсії вуглеводнів C1-C4 аерозольним нанокаталізом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Махммод Саіф Мохаммед А. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014
682.
Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері Основи технології переробки важких сірчистих нафт України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
683.
Гоцын Р.Л. Основы энергетической безопасности Украины [Брошура] / Роман Гоцын ; [ред. А. Чернявский]. – Кривой Рог : Дионис, 2013. – 43, [1] с. – Библиогр.: с. 40. – ISBN 978-966-2775-57-0
684.
Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
685.
Дмитріюк М.В. Особливості структури та фізико-механічні властивості бейнітних мідистих високоміцних чавунів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дмитріюк Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014
686.
Калина М.С. Особливості та напрями оптимізації державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. з держ. управління : 25.00.01 / Калина Марина Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014
687.
Комарук І.А. Особливості уніфікації міжнародного приватного права Гаазькою конференцією в сучасних умовах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Комарук Інна Арсентіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
688.
Комарук І.А. Особливості уніфікації міжнародного приватного права Гаазькою конференцією в сучасних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Комарук Інна Арсентіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
689.
Молчанов К.А. Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Молчанов Кирил Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
690.
Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
691.
Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
692.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
693.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
694.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
695.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
696.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
697.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
698.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
699.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
700.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex