Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Теорія держави і права [Книга] : навчальний посібник. – Київ : Прецедент, 2006. – 216 с. – ISBN 966-520-093-3
677.
Долинский А.А. Тепломассообмен и гидродинамика в парожидкостных дисперсных средах [Книга] : теплофизические основы дискретно-импульсного ввода энергии / А.А. Долинский, Г.К. Иваницкий ; НАНУ ; Ин-т технической теплофизики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 382 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0773-4
678.
Новицкий Л.А. Теплофизические свойства материалов при низких температурах [Книга] : справочник / Л.А. Новицкий, И.Г. Кожевников. – Москва : Машиностроение, 1975. – 216 с.
679.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
680.
Находкін М.Г. Тим, хто торує свій шлях у науку [Книга] : навчальний посібник / М.Г. Находкін, А.Г. Наумовець, С.М. Рябченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 240 с. – ISBN 966-594-981-1
681.
Трагічні сторінки моєї Вітчизни [Книга] : Голод 1932-1933 років у Кобеляцькому районі на Полтавщині : спогади, списки померлих / записи провів В. Голяник. – Вид. 3-є, доп. – Київ : Пульсари, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-2171-25-9
682.
Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. : 08.00.02 - світове господарство і міжнародні еономічні відносини / Відякіна М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
683.
Фаронов В.В. Турбо Паскаль [Книга] / Валерий Фаронов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 18 с., 1038 с. – ISBN 5-94157-295-6
684.
Турбо Паскаль 7.0 [Книга] / Е.Р. Алексеев, О.В. Чеснокова, В.Н. Павлыш, Л.В. Славинская; Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Павлыш В.Н., Славинская Л.В. – Москва : АСТ ; NT Press, 2004. – 270с. – ISBN 5-17-026342-2
685.
Туристичне країнознавство: країни лідери туризму [Книга] : навчальний посібник / Любіцева О.О., Кіптенко В.К., Стафійчук В.І., Хільчевська І.Г., Смирнов І.Г. та ін. ; [ заг. ред. О.О. Любіцева ]. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 436 с. – (Бібліотека професійного менеджера). – ISBN 966-542-244-8; 966-542-380-0
686.
Кримський А.Ю. Тюрки, їх мови та літератури [Книга] / А.Ю. Кримський ; КНУТШ. – Репринтне відтворення видання 1930 р. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-972-1
687.
Новикова Н.С. Удивительные истории [Книга] : 116 текстов для чтения, изучения и развлечения: учебное пособие / Н.С. Новикова, О.М. Щербакова. – 5-е изд., исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 368 с. – (Русский язык как иностранный). – ISBN 5-89349-393-1
688.
Семида О.В. Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.05 - романські мови / Семида О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
689.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
690.
Українська мова [Журнал] : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
691.
Українська мова для іноземців [Книга] : (збірник вправ) / Н.С. Ніколаєва, В.І. Невойт, Любчевська-Сокур, О.О. Ситник, Л.Л. Черепаха; Ніколаєва Н.С., Невойт В.І., Любчевська-Сокур В.О., Ситник О.О., Черепаха Л.Л. – Київ, 2002. – 174 с. – ISBN 966-7652-11-4
692.
Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Почапська О.І. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
693.
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура [Книга] : навчальний посібник / М.В. Кордон. – Київ : ЦУЛ, 2003. – 508 с. – ISBN 966-7938-85-9
694.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал. – Київ
695.
Українське літературознавство [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів, 1966-
696.
Гріффен Л.О. Український технічний музей [Книга] / Л.О. Гріффен, В.О. Константинов ; Центр пам"яткознавства Національної академії наук України та Українського т-ва охорони пам"яток історії і культури. – Ніжин : Аспект - Поліграф, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-340-298-7
697.
Росовецький С.К. Український фольклор у теоретичному висвітленні [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Станіслав Росовецький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 624 с. – ISBN 966-594-956-Х
698.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
699.
Павлюк І.З. Українськомовна легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-2000 років як структурна частина загальнонаціонального інформаційного простору [Дисертація] : Дис. ... д-ра із соцільних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Павлюк І.З. ; КНУТШ ; ін-т журналістики. – Київ, 2008
700.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,