Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
652.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
653.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
654.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
655.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 1997-
656.
Охорона праці в галузі юриспрудеції [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2013. – 266, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 237-248, 260-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-485-7
657.
Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників [Книга] : підручник / С.Я. Вавженчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Харків : Право, 2016. – 557, [3] с. – Предм. покажч.: с. 556-558. – Бібліогр.: с. 490-555 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-033-4
658.
Шелковый С.К. Очерки о литературе [Книга] / Сергей Шелковый. – Харьков : Майдан, 2014. – 389, [3] с., [6] л. фот. – ISBN 978-966-372-587-1
У пр. № 1709095 напис: Бібліотеці Університету Т. Шевченка від автора - щиро. Підпис. Верес. 2016.
659.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
660.
Медвідь Л.М. Парад парабол [Книга] = Parade of parables = Parade des paraboles : [альб. живопис. творів : серія робіт на тему євангельської притчі про блудного сина, 1990-2013 рр.] / Любомир Медвідь ; [тексти: Любомир Медвідь, Дарина Скринник-Миська ; пер. англ. Олег Швед, пер. фр. Маркіян Якуб"як]. – Львів : Колір ПРО, 2015. – 106, [1] с. : іл. – Текст укр., англ., фр. – ISBN 978-966-2501-19-3
661.
Мікуліч М.У. Паэзія Заходняй Беларусі [Книга] : (1921-1939) / М.У. Мікуліч ; Нац. акад. навук Беларусі ; Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 460, [4] с. – Бібліогр.: с. 443-461. – ISBN 978-985-08-1196-7
662.
Педагогіка та психологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
663.
Педагогіка та психологія [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Рожко Г.С. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
664.
Педагогічна думка [Журнал] / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
665.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
666.
Педагогічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
667.
Первісна археологія Нижнього Подесення [Книга] = Prehistoric archaeology of the Lower Desna region / П.С. Шидловський, С.Д. Лисенко, О.С. Кириленко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 343, [1] с. : іл. – Другий тит. арк. англ. - Текст укр., англ. - Покажчики: с. 312-321. – Бібліогр.: с. 289-310. – (Бібліотека VITA ANTIQUA). – ISBN 978-617-696-423-0
668.
Черноватий Л.М. Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування. Виробництво та обробка металу [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.М. Черноватий, В.І. Карабан; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 291, [5] с. : іл., табл. – До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Авт. зазнач. в кінці кн. - Вид. укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 6-7. – (Dictum Factum. Translation course). – ISBN 966-8609-84-0
669.
Федорук О.К. Перетин знаку [Книга] : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Видавничий дім А+С. – ISBN 966-8613-25-2
Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, приватного колекціонування і місії колекціонера, людських цінностей і втілення мрії тощо. Видання багато ілюстроване, вміщено фотографії та репродукції полотен із колекції Михайла Кнобеля.
670.
Федорук О.К. Перетин знаку [Книга] : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96714-9-3
Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, приватного колекціонування і місії колекціонера, людських цінностей і втілення мрії тощо. Видання багато ілюстроване, вміщено фотографії та репродукції полотен із колекції Михайла Кнобеля.
671.
Тимочко І.В. Перший спалах [Книга] : [роман] / Іолана Тимочко. – Київ : Поліграфсервіс, 2015. – 243, [1] с. – ISBN 978-966-8618-56-9
Поман «Перший спалах» – поєднання психологічного й містичного роману з елементами фантастики. Це експериментальний твір із кількома сюжетними лініями, вставними історіями, нелінійною розповіддю та різними розповідними техніками, що дозволяє заглибитися у внутрішній світ героїв і створити у читача ілюзію споглядання світу їхніми очима.
672.
Оніщенко О.І. Письменники як дослідники [Книга] : потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг) : монографія / Олена Оніщенко ; [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-271. – ISBN 978-966-2241-25-9
У монографії розглядається феномен художньої творчості – одна з пріоритетних проблем дискурсу некласичної естетики, що в другій половині XIX – XX ст. зумовила активні теоретичні пошуки при її висвітленні (А. Шопенгауер, М. Ґюйо, З. Фрейд, К. Ґ. Юнґ, Е.Панофскі та ін.).
Автор використовує потенціал міжнаукового діалогу, який актуалізує вихід у площину естетики, культурології, мистецтвознавства, етики, психології, що відкриває можливості для всебічного осмислення проблеми художньої творчості в умовахXXI ст.
У монографії реконструйовано один із наріжних принципів некласичної естетики – паритетний підхід. Теоретико-методологічні розвідки конкретизуються на прикладах осмислення творчих лабораторій видатних митців світу – Е. Т. А. Гофмана, С. Цвейґа, К. Манна, Л. Вісконті, Г. Міллера, М. Павича та ін.
Для фахівців у галузі естетики, теорії та історії культури, мистецтвознавства, викладачів і студентів гуманітарних спеціальностей.
673.
Питання боротьби зі злочинністю [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
674.
Південь України у вітчизняній та європейській історії [Книга] : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 458, [2] с. : іл. – На тит. арк: Присвячується 25-річчю Незалежності України. - Окр. ст. рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-169-3
675.
Нагачевський А. Побутові танці канадських українців [Книга] / Андрій Нагачевський. – Київ : Родовід, 2001. – 188, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-188 та в підрядк. прим. – (Серія української етнографії та культури ; кн. 1). – ISBN 966-7845-01-X
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,