Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Наука і цінності людського буття [Книга] : колектив. монографія / [Альчук М.П. та ін.] ; за заг. ред. В.П. Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 451, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0075-9
652.
Наука та наукознавство [Журнал] = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
653.
Науковий вісник Дипломатичної академії України [Журнал] / Дип. акад. України при М-ві закорд. справ України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7196-06-2 (В22-1)
654.
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) [Журнал] = Научный вестник Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского = Wissenschaftsblatt Nationale V.O. Sukhomlynskyi universitat Mykolayiw : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Миколаїв
  № 2 (16), жовтень. – 2015. – 356 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
655.
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки [Журнал] = Научный вестник Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского = Scientific bulletin Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi national university = Wissenschafts bulletin Nationale V.O. Sukhomlynskyi universitat Mykolayiw : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Миколаїв
  № 4 (51), грудень. – 2015. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
656.
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки [Журнал] = Научный вестник Николаевского государственного университета имени В.А. Сухомлинского=Scientific bulletin of V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv state university=Wissenschaftsblatt der W.O. Suchomlinskij staatsuniversitat Mykolaiv : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Миколаїв : МНУ ім В.О. Сухомлинського
  № 2 (5), листопад. – 2015. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
657.
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Історичні науки [Журнал] = Научный вестник Николаевского национального университета им. В.А. Сухомлинского = Scientific bulletin Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi national university = Wissenschaftsblatt nationale V.O. Sukhomlynskyi universitat Mykolayiw : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського
  вип. 2 (40), листопад. – 2015. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
658.
Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т
  вип. 750. – 2015. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
659.
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т
  вип. 744/745. – 2015. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
660.
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т
  вип. 762/763. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
661.
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
662.
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
663.
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
664.
Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-0546
665.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
666.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
667.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
668.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" [Журнал]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
669.
Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" [Журнал]. – Київ : НаУКМА, 1996-. – ISSN 1996-5931
670.
Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" [Журнал]. – Острог. – ISBN 966-7631-70-2
  вип. 18. – 2010. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
671.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка" [Журнал] : [збірник наукових праць]. – Острог. – ISBN 966-7631-15-Х
  вип. 16. – 2010. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
672.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка" [Журнал] : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 966-7631-15-Х
  вип. 26. – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
673.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка" [Журнал] : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 966-7631-15-Х
  вип. 30. – 2014. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
674.
Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" [Журнал] : [збірник наукових праць]. – Острог. – ISBN 966-7631-79-6
  вип. 9. – 2011. – 361 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
675.
Національний Наукові записки Національного університету "Острозька академія" [Журнал] : збірник наукових праць. – Острог. – ISBN 978-966-2254-07-2
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,