Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Трагічна доля кримськотатарського народу [Книга] : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Турецьке агентство зі співробітництва та координації (ТІКА) при Раді Міністрів Турецької Республіки. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 333, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-673-377-5
652.
Серажим Ю.В. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Серажим Юліан Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
653.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
654.
Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" [Журнал]. – Киев
  вып. 23. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз. - Назв. вып. серии : Современные проблемы физического материаловедения
655.
Гунчак Т. У мундирах ворога [Книга] / Тарас Гунчак. – Броди : Просвіта, 2005. – 190, [2] с. : фотоіл., карти. – Бібліогр. в прим.: с. 145-166. – ISBN 966-7544-27-3
656.
У творчих пошуках і світлих задумах [Книга] / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – 463, [1] с. : фот. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2464-25-2
657.
Горбулін В.П. Україна і Росія: дев"ятий вал чи Китайська стіна [Книга] / В.П. Горбулін, О.С. Власюк, С.В. Кононенко ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2015. – 62, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-554-245-2
658.
Барвінок О. Україна понад усе [Книга] : вірші / Олена Жеведь (Барвінок), Наталія Жеведь (Кнот). – Київ : Ліра-К, 2015. – 79, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-351-023-1
659.
Українознавство [Журнал] = ukrainian Studies : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2001-
660.
Українознавство [Журнал] = ukrainian Studies : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2001-
661.
Борчук С.М. Українська енциклопедична традиція XX ст.: проекти, виконавці, перспективи дослідження [Книга] / Степан Борчук ; [наук. ред. О.П. Реєнт] ; НАН України, Ін-т історії України. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. – 603, [1] с. : іл. – Покажч. імен: с. 591-603. – Бібліогр.: с. 542-590 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-668-351-3
662.
Сизонов Д.Ю. Українська мова та література [Книга] : тестовий комплекс / Дмитро Сизонов, Ольга Злотник-Шагіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 296-299. – ISBN 978-966-439-804-3
663.
Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) [Книга] : [лекції, нариси,] статті / Микола Зеров ; [упоряд., наук. ред. О. Баган ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький] ; Наук.-ідеолог. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 566, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
664.
Український метрологічний журнал [Журнал] : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 1995-. – ISSN 2306-7039
665.
Український педагогічний журнал [Журнал] = Ukrainian educational journal : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015-
666.
Український педагогічний журнал [Журнал] = Ukrainian educational journal : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015-
667.
Український радіологічний журнал [Журнал] = Ukrainian journal of radiology : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків, 1993-. – ISSN 1027-3204
668.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
669.
Кудласевич О.М. Українські джерела теорії підприємництва [Книга] : монографія / О.М. Кудласевич ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-182 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7368-9
670.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
671.
Калініна О.М. Управління оборотним капіталом промислового підприємства на основі бюджетування [Книга] : монографія / О.М. Калініна, О.М. Ястремська, В.П. Божко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : НТМТ, 2011. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-207. – ISBN 978-617-578-55-8
672.
Управління якістю активів у банках [Книга] : монографія / [Р.А. Слав"юк та ін.] ; за ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 198, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 188-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-196-9
673.
Успехи физики металлов [Журнал] = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
674.
Ученики об Учителе [Книга] : очерки о науч.-пед. и обществ. деятельности д-ра ист. наук, проф., первого ректора Харьк. гуманитар. ун-та "Нар. укр. акад." Валентины Илларионовны Астаховой (к 80-летию со дня рождения) / Нар. укр. акад.; [авт.-сост.: Е.В. Астахова, В.В. Астахов ; сост. биобиблиогр. указ.: И.В. Козицкая (отв. ред.) и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2015. – 463, [1] с. : фот. – Имен. указ.: с. 433-450. - Предм. указ. 451-460. – Библиогр. : с. 429-432. – ISBN 978-966-2298-08-1
675.
Чобіт Д.В. Фашизм Януковича і Путіна [Книга] / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2014. – 80 с. – ISBN 966-7544-67-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,