Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Слухай Н.В. Світ сакрального слова Тараса Шевченка [Книга] : монографія / Наталія Слухай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Київський університет, 2014. – 223, [1]с. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка та 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-439-709-1
652.
Світлана Валентинівна Клименко [Книга] : біобібліографія / Нац. акад. наук України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка ; [уклад.: Л.О. Ісакова, Н.В. Чувікіна, І.М. Безугла ; Відп. ред. О.Л. Рубцова ; авт. вступ ст. Н.В. Чувікіна]. – Київ : НБС ім. М.М. Гришка, 2012. – 75, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-1520-04-1
653.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
654.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
655.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
656.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
657.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
658.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
659.
Свобода висловлювань і приватність [Журнал] / Харківська правозахисна група. – Харків, 1999-
660.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / ООО "Политиздат". – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
661.
Калашникова О.Л. "Сей род сочинений пленителен": о русской прозе XVIII века [Книга] : монография / О.Л. Калашникова ; М-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Днепропетровск : Новая идеология, 2013. – 342, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-617-7068-10-4
662.
Добриднєв О.В. Синтез 5-аміно-3(2H)-піролінонів та 5-аміно-3(2H)-тіофенонів на основі a-функціоналізованих карбонових кислот [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Добриднєв Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
663.
Баглай Я.В. Синтез карбо-бензенів, карбо-циклогексадієнів та карбо-бутадієнів з хромофорними замісниками [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баглай Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
664.
Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Пороги. – ISBN 978-617-518-258-1
665.
Системний аналіз та інформаційні технології у науках про природу та суспільство [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техніч. ун-т". – Донецьк, 2011-
666.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
667.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Ін-т прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ" МОН та НАН України. – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
668.
Сільськогосподарська мікробіологія [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів : Сівер-Друк. – ISSN 1997-3004
669.
Сімейна медицина [Журнал] = Семейная медицина : всеукраїнський науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. Шупика [та ін.]. – Київ, 1999-. – ISSN 2307-5112
670.
Хома І.Я. Січові Стрільці [Книга] : створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / Іван Хома. – Київ : Наш час, 2011. – 103, [1] с. : фотоіл. – До 20-річчя незалежності України. - Сер. засн. у 2009 р. – (Плац д"Арм). – ISBN 978-966-1530-68-2
671.
Тичина П.Г. Скорбна мати [Книга] : вибрані твори / Павло Тичина ; [упорядкув., прим. та післямова С. Гальченка]. – Київ : Знання, 2013. – 477, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2009 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-966-346-962-1
672.
Славяноведение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
673.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
674.
Слов"янський світ [Журнал] : щорічник / Нац. акад. наук. Україна, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ. – ISBN 966-02-2984-4
675.
Рахно М.Ю. Слов"янсько-скандинавські відповідності епічних текстів (лексика, семантика, стилістика) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Рахно Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex