Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Капась-Романюк Стійкі дієслівні сполуки в українській діловій мові кінця XVI - XVII століть (семантика, структура, особливості функціонування) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Капась-Романюк Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
652.
Капась-Романюк Стійкі дієслівні сполуки в українській діловій мові кінця XVI - XVII століть (семантика, структура, особливості функціонування) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Капась-Романюк Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
653.
Кравченко М.В. Стратегічне управління програмами диверсифікації на основі аналізу компетенцій підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Кравченко Марк Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013
654.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
655.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
656.
Королович В.Ф. Структура і термодинамічні властивості сумішей вода - вуглецеві нанотрубки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Королович Володимир Феліксович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
657.
Жучок А.В. Структурні властивості дімоноїдів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Жучок Анатолій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
658.
Моренець І.М. Суфіксальне віддієслівне словотворення у сучасній іспанській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Моренець Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
659.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал : спецвипуск / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
660.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
661.
Малярець Л.М. Сучасні оптимізаційні методи в середовищі MatLab [Книга] : навч. посібник / Малярець Л.М., Рєзнік Є.В., Сінкевич Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-511-9
662.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
663.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
664.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
665.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
666.
Східний світ [Журнал] = The world of the orient / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 1927-. – ISSN 1608-0599
667.
Сходознавство [Журнал] / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
668.
Сходознавство [Журнал] / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ. – ISSN 1682-671Х
669.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
670.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
671.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
672.
Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК [Брошура] : зі змінами та доповненнями до УДК станом на 2008 рік, ББК - на 1997 рік / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: М.Й. Ахвердова, Т.М. Бойчун, Т.Е. Калініна та ін. ; гол. ред. М.І. Сенченко ; відп. за вип. Г.О. Гуцол]. – Київ : Книжкова палата України, 2010. – 37, [3] с. – Бібліогр.: с. 36-37. – ISBN 978-966-647-163-8
673.
Пернатьев Ю.С. Тайны и феномены эпох [Книга] : от древних времен до наших дней / Юрий Пернатьев. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2008. – 317, [3] с. – ISBN 978-966-343-794-1
674.
Так хто ж вороги народу? [Книга] : документальні новели й роздуми із серії "Голгофа мільйонів" / уклад. і ред. Г.Т. Гайовий. – Київ : Просвіта, 2011. – 136 с. : іл. – На тит. арк.: автори й персонажі - члени Київського т-ва політв"язнів та жертв репресій. – ISBN 978-966-2133-71-4
675.
Матвієнко В.П. Твій син, Україно! [Книга] / Володимир Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 2012. – 157, [2] с. : кольор. іл., фотогр. – ISBN 978-966-00-1286-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,