Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Науковий вісник НЛТУ України [Журнал] : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ, 1994-. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
652.
Науковий вісник НЛТУ України [Журнал] : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ, 1994-. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
653.
Науковий вісник НЛТУ України [Журнал] : збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ, 1994-. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
654.
Східноєвропейський Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія "Економічні науки" [Журнал]. – Луцьк
  № 4 (253). – 2013. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
655.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" [Журнал] : (збірник наукових праць) / М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Ужгород
  вип. 1 (38). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
656.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Економіка" [Журнал] : (збірник наукових праць) / М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Ужгород
  вип. 2 (39), ч. 1. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
657.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді і спорту України. – Ужгород
  вип. 2 (39), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
658.
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 1. Економіка [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернігів
  Вип. 4 (16). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
659.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал]. – Київ. – ISSN 2220-1394
660.
Інститут Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України [Журнал]. – Київ. – ISSN 2220-1394
661.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Журнал]. – Київ, 1997-
662.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Журнал]. – Київ, 1997-
663.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Журнал] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 1997-
664.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Педагогіка" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Тернопіль
  № 1. – 2013. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
665.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Педагогіка" [Журнал] = Scientific proceedings of Ternopil Volodymyr Hnatiuk national pedagogical university / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Тернопіль
  № 5. – 2012. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
666.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Хімія і хімічна технологія" [Журнал] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк
  вип. 1 (20). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
667.
Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Хімія і хімічна технологія" [Журнал] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Донецьк
  вип. 2 (21). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
668.
Наукові праці Лісівничої академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів, 2001-. – ISSN 1991-606X
669.
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Івано-Франківськ, 2007-. – ISSN 2078-6670
670.
Науково-технічна інформація. (НТІ) [Журнал] : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 1999-
671.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
672.
Национально-культурный компонент в текстах мировой литературы [Книга] : учеб. пособие для студ. филол. спец. вузов / А.В. Александров, А.Д. Беньковская, Н.Е. Данилюк, О.Ю. Добробабина, О.А. [и др.] Кирилова; [Александров А.В. и др. ; отв. ред. Н.М. Раковская ; редкол.: А.В. Александров и др.] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Каф. мировой лит. – Одесса : Астропринт. – ISBN 966-318-566-X
673.
Національна безпека і оборона [Журнал] / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
674.
Безотосний М.Т. Національна ідея, заповідана Шевченком [Брошура] / Безотосний Микола Трохимович. – Полтава : [Полтав. держ. аграр. акад.], 2013. – 33, [1] с. – До 200-річчя зі дня народження Т.Г. Шевченка. - Без тит. арк. – Бібліогр.: с. 33
675.
Йовенко А.В. Національно-демократична партія Німеччини у спектрі праворадикальних сил ФРН (1964-2009 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Йовенко Артем Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,