Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Українсько-іспанський стратегічний діалог. Україна на шляху до ЄС: проблеми, здобутки, перспективи [Книга] / Центр Разумкова ; [кер. проекту В. Чалий ; ред. україномовної частини : М. Пашков, А. Чернова, Л. Шангіна ; ред. англомовної частини В. Клименко]. – Київ : Заповіт, 2012. – 160 с. : фотогр., табл. – Текст кн. укр. та англ. мовами. - Проект здійснено за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження". – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-7272-92-0
652.
Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2012
653.
Зимомря О.М. Українсько-угорський дискурс Ласла Балли: імагологічні виміри [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Зимомря Олена Миронівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
654.
Рябіченко А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ з компенсуючим сприймаючим сигналом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Рябіченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
655.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
656.
Руденко В.Н. Участие граждан в отправлении правосудия в современном мире [Книга] / В.Н. Руденко ; Российская академия наук ; Уральское отд-ние ; Ин-т философии и права. – Екатеринбург : УрО РАН, 2011. – 644, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7691-2192-0
657.
Артюшенко Т.А. Участь аскорбінової кислоти і ферментів її метаболізму у фізіологічній адаптації гороху та кукурудзи до сумісної дії сполук нікелю і кадмію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Артюшенко Тетяна Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді і спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
658.
Учебник чешского языка [Книга] : (для 1 и 2 курсов) : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Славянские языки и литература" / А.Г. Широкова, П. Адамец, Й. Влчек, Й. Грбачек, Е.Р. Роговская; [А.Г. Широкова и др.]. – Санкт-Петербург : Аврора, 2002. – 532 с. : табл.
659.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
660.
Сиволоб А.В. Фізика ДНК [Книга] : навч. посібник [для студ. мед.-біол. спеціальностей вищ. навч. закладів] / А.В. Сиволоб ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 335, [1] с., [8] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 329-335. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-468-3
661.
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Журнал] = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
662.
Гуляєв В.М. Фізико-хімічна природа реакційної здатності і міцності коксу та методи їх оптимізації і стабілізації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Гуляєв Віталій Михайлович ; Держ. агентство України з упр. держ. корпоративними правами та майном ; Український держ. н.-д. вуглехімічний ін-т (УХІН). – Харків, 2012
663.
Бутенко А.М. Фізико-хімічні основи і технології приготування та регенерації наносрібних каталізаторів одержання формальдегіду [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Бутенко Анатолій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012
664.
Пільгун Ю.В. Фізичні особливості формування інформаційного сигналу в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Пільгун Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
665.
Пільгун Ю.В. Фізичні особливості формування інформаційного сигналу в лазерній диференційно-фазовій скануючій мікроскопії [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Пільгун Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
666.
Філологічні трактати [Журнал] : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
667.
Філологічні трактати [Журнал] : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
668.
Філологічні трактати [Журнал] : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 1994-
669.
Шоріна Т.Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості (соціокультурний контекст) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Шоріна Тетяна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни ; КНУТШ. – Київ, 2011
670.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
671.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
672.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
673.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
674.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
675.
Мішин О.В. Формування регіональної системи безпеки в Африці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Мішин Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex