Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Кучеренко Д.Ю. Моделі та методи підвищення якості експертного діагностування комп"ютерних систем з використанням продукційних правил [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кучеренко Дарія Юхимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
627.
Кочергіна С.С. Моделі, метод та інформаційна технологія автоматизованного формування оптимального складу нестандартної продукції на машинобудівному підприємстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кочергіна Світлана Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015
628.
Соуд Абдалазез Мохамед Амен Моделі, метод та інформаційна технологія планування в логістиці нафтопродуктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Соуд Абдалазез Мохамед Амен ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
629.
Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
630.
Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
631.
Хом"як В.Р. Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хом"як Василь Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
632.
Дайчман И. "Моссад". История лучшей в мире разведки [Книга] / Иосиф Дайчман. – Смоленск : Русич, 2001. – 459, [3] с. – Сер. осн. в 1999 г. – (Тайны ХХ века). – ISBN 5-8138-0223-1
633.
Айзенберг Д. Моссад. Секретная разведывательная служба Израиля [Книга] = Mossad. Israel"s Secret Intelligence Service / Деннис Айзенберг, Ури Дан, Эли Ландау ; [пер. с англ. Ю.Н. Сергеева]. – Москва : Международные отношения ; Улисс, 1993. – 270, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. ориг. - Пер. изд.: Mossad / Dennis Eisenberg, Uri Dan, Eli Landau. Paddington press, 1993. – (Секретные миссии). – ISBN 5-7133-0566-X
634.
Млечин Л.М. Моссад. Тайная война [Книга] / Леонид Млечин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 510, [2] с., [8] л. ил. : ил. – ISBN 5-9524-1115-0
635.
Тапалова О.Б. Мотивация достижения в норме и патологии [Книга] : монография / О.Б. Тапалова. – Киев : АДЕФ-Украина, 2015. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 248-264. – ISBN 978-617-7156-59-7
636.
Шип С.В. Музична форма від звуку до стилю [Книга] : навч. посібник / С. В. Шип ; Міжнародний фонд "Відродження". – Київ : Заповіт, 1998. – 367, [1] с. : ноти. – Бібліогр.: с. 357-367. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). – ISBN 966-7272-21-4
637.
Лю Бінцян Музично-історична синхроністичність Китаю і Європи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Лю Бінцян ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
638.
Рансьер Ж. На краю политического [Книга] = Aux bords du politique Paris / Жак Рансьер ; [пер. с фр. Б.М. Скуратов]. – Москва : Праксис, 2006. – 237, [2] с. – Пер.: Aux bords du politique / Ranciere, Jacques. Paris : La Fabrique, 1988. - Парал. тит. л. фр. - На авантит.: Programme A. Pouchkine. – (Новая наука политики). – ISBN 5-901574-55-9
639.
Вишневський О. На шляху до свободи [Книга] : наук.-публіцист. нариси / Омелян Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2012. – 123, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-642-042-2
640.
Левон О.О. Напівпровідниковий двоканальний регульований компенсатор неактивних складових повної потужності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Левон Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
641.
Патриляк І.К. Нариси з історії Київського університету [Книга] : навч. посібник для студентів іст. ф-ту / І.К. Патриляк, М.А. Боровик, О.В. Ляпіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : [б. в.], 2009. – 130, [1] с. – Імен. покажч.: с. 126-130. – Бібліогр.: с. 114-119
642.
Народна творчість та етнологія [Журнал] = Folk art and ethnology / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
643.
Рябоконь О.В. Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Рябоконь Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
644.
Наука і суспільство [Журнал] : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 1923-. – ISSN 0130-7037
645.
Наука та наукознавство [Журнал] = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 0374-3896
646.
Бондаренко А.О. Наукове обгрунтування параметрів комплексів нового технічного рівня для гідромеханізованого видобутку й переробки зернистих корисних копалин [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.06 / Бондаренко Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015
647.
Маланчук Є.З. Наукове обгрунтування технології комплексної переробки металовмісної сировини при розробці базальтових родовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Маланчук Євгеній Зіновійович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015
648.
Пройдак А.Ю. Наукове обгрунтування, дослідження і розробка електрометалургійного процесу одержання ферофосфору і мідно-фосфористої лігатури з вітчизняного фосфориту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Пройдак Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015
649.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів
  вип. 2. – 2014. – 407 с. – З 2005 р. Львівськ. юр. ін-т реорганіз. у Льв. держ. ун. внутр. справ. - Резюме укр., рос., англ. мовами
650.
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки [Журнал] = Научный вестник Николаевского государственного университета имени В.А. Сухомлинского = Scientific bulletin of V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv state university = Wissenschaftsblatt der W.O. Suchomlinskij staatsuniversitat Mykolaiv : збірник наукових праць / Научный вестник Николаевского национального университета имени В.А. Сухомлинского = Scientific bulletin Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi national university = Wissenschaftsblatt Nationale V.O. Sukhomlynskyi universitat Mykolayiw. – Миколаїв
  вип. 2 (49), травень. – 2015. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,