Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4. Государство и право [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2011. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
627.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4. Государство и право [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2011. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
628.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2011
629.
Соционика, ментология и психология личности [Журнал] : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Киев, 1994-. – ISSN 1680-4325
630.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
631.
Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу [Брошура] : метод. рекомендації / за наук. ред. Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 84 с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 978-966-8063-90-10
632.
Соціально-психологічні чинники престижності масових професій та їх урахування в профорієнтаційній роботі з молоддю [Брошура] : навчальна програма спецкурсу для підвищення кваліфікації педагогів, психологів, соц. працівників, які безпосередньо залучені до профорієнтац. роботи з молоддю, працівників держ. служби зайнятості / Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології ; укладачі : М.І. Найдьонов, Л.В. Григоровська, О.І. Хоріна. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-35
633.
Косицкая Т.Н. Спектрально-люминесцентные исследования кремнеземов с адсорбированными красителями акридинового ряда [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Косицкая Т.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
634.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
635.
Слива Т.Ю. Строение и свойства 2-оксиминокарбоксилатов некоторых металлов [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Слива Т.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
636.
Студії з архівної справи та документознавства [Журнал]. – Київ
637.
Студії з архівної справи та документознавства [Журнал] / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ
638.
Студії з архівної справи та документознавства [Журнал] / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ
639.
Студії з архівної справи та документознавства [Журнал] / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ
640.
Гаврилюк В.А. Ступень реального бытия. Вещь, свойство, отношение [Брошура] / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2011. – 47 с. – Библиогр.: с. 46-47. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; Вып. 8)
641.
Судові та правоохоронні органи України [Книга] : навч. посібник / П.Д. Біленчук [та ін.] ; [за заг ред. П.Д. Біленчука]. – Київ : Атіка, 2011. – 328 с. – Бібліогр.: с. 323-327. – ISBN 978-966-326-377-9
642.
Суспільство і соціальна політика [Журнал] : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ. – ISSN 2077-9585
643.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
644.
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини [Журнал] : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Академія мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ. – ISSN 1992-5557
645.
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ. – ISBN 278-966-1648-15-8
646.
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ
647.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
648.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
649.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
650.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex