Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Субх Алі Курс граматики арабської мови [Книга] / Алі Субх, Максим Субх ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 197, [1] с. : табл. – Обкл., тит. арк. та текст укр., араб. – Бібліогр.: с. 191 та в підрядк. прим. – ISBN 966-594-759-1
602.
Антонович В.Б. Курс лекцій з джерелознавства 1880-1881 [Книга] : історія України в університетських лекціях / В.Б. Антонович ; упоряд. О. Василюк ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1995. – 107, [2] с. – Текст рос. – Бібліогр. в прим.: c. 77-102. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 5-7702-0571-7
603.
Лабораторний практикум з об"єктно-орієнтованих технологій розробки прикладних програм [Книга] : навч. посібник / Литвинов В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Чернігів : Видавництво Чернігівського державного інституту економіки і управління, 2014. – 348, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-53-0
604.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 1997-
605.
Латинська мова в Україні XV - початку XVIII століття [Книга] : монографія / [В.М. Миронова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 552-587 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-766-4
606.
Лучканин С.М. Латинська юридична термінологія і фразеологія [Книга] : навч. посібник для студ. правознавчих спец. ВНЗ / С.М. Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства та класичної філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 145, [2] с. – Бібліогр.: c. 99-103. – ISBN 978-966-489-255-8
У прим. №1689450 напис:
Бібліотеці рідної Alma Mater, де зберігаються скарби вітчизняної та світової мудрості! Hic mortui vivunt et muti loquuntur - Тут мертві живуть, а німі говорять (напис на бібліотеках Середньовіччя) Автор. Підпис. Київ, 28 серпня2014 р.
607.
Лучканин С.М. Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем [Книга] : навч. посібник із вивч. лат. афоризмів для студ. Ін-ту філології та іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / С.М. Лучканин ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. заг. мовознавства і класич. філології. – Київ : Науковий світ, 2009. – 136, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-133 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-675-580-6
Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка. Cum optimis votis (із найкращими побажаннями). Підпис. Київ, 9 вересня 2014 р.
608.
Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету [Книга] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – 365, [2] с. : портр. – Присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка та 180-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Імен. покажч.: с. 360-363. - На корінці назва лише: Лауреати Премії. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-757-2
У виданні вперше представлено інформацію про лауреатів Премії ім. Тараса Шевченка Київського національного університете ім. Тараса Шевченка
609.
Моргун А В. Легенды истоков Роси [Книга] : главы из сакральной истории Украины / [Моргун В.А.]. – Киев ; Донецк : Промінь, 2014. – 699, [1] с. : ил., табл., портр. – Авт. на тит. л. не указ. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2008-67-8
У прим. №1689508 напис:
Вельмишановній Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка від автора з найкращими побажаннями миру, добра і процвітання. 11.07.1014 р. Підпис
610.
Гари Р. Леди Л. [Книга] / Ромен Гари ; [пер. с фр. Л. Бондаренко, А. Фарафонова ; ред. Г.А. Иоффе]. – Санкт-Петербург ; Киев : Санкт-Петербургский комитет Союза литераторов России [и др.], 1993. – 301, [3] с. : ил. – ISBN 5-85490-055-6
611.
Сирота І.Є. Лелечині крила [Книга] : збірка віршів / Ірина Сирота. – Київ : Істина, 2014. – 343, [1] с. – Вірші укр. та рос. – ISBN 978-966-138-004-1
612.
Литературная учёба [Журнал] : литературно-просветительский журнал / ООО Изд. дом "Литературная учеба". – Москва, 1930-. – ISSN 0203-5847
613.
Роздобудько И. Лицей послушных жен [Книга] : романы / Ирэн Роздобудько ; [пер. с укр.: О. Синюгина]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 460, [4] с. : ил. – ISBN 978-966-14-5656-2
614.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
615.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
616.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
617.
Сліпушко О.М. Література Київської Русі [Книга] : [навч. посібник] / Оксана Сліпушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2014. – 393, [1] с. – Екз. деф.: с. 346-351 невірно зверстано. – Бібліогр.: с. 347-350. – ISBN 978-966-439-749-7
618.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
619.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1999-
620.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
621.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
622.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
623.
Літопис газетних статей [Журнал] = Chronicle of newspaper articles : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
624.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
625.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex