Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Литературоведение [Журнал] : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
602.
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Языкознание [Журнал] : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
603.
Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Правоведение. Политология [Журнал] : библиографический указатель / РАН. ИНИОН. Фундам. б-ка, Отд. научно-библиогр. информ. – Москва
  № 12. – 2011. – + + 1 CD Книжные выставки ИНИОН РАН (библиографические списки)
604.
Нечипоренко Л. Нове літо [Книга] / Лад Нечипоренко. – Хмельницький ; Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2005. – 84 с. – ISBN 966-8529-47-2
605.
Нови завjет господа нашега Исуса Христа [Книга]. – Минск : Белпринт, 1994. – 303, [1] c. – На обкл.: Нови завjет. – ISBN 985-6140-02-1
606.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
607.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
608.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
609.
Іщенко В.О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансформується: на прикладі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Іщенко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
610.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
611.
Пашковська Г.В. Норми української мови в концепції І.С. Нечуя-Левицького (лінгвістичне висвітлення та художнє втілення) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Пашковська Г.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2011
612.
Нурсултан Назарбаев. Фотосуреттер [Книга] / [жинакта : С. Бондаренко, Б. Отарбаев, М. Муслимов и др. ; жауапты ред. : Д. Мыктыбек]. – [Алматы] : [Полиграфсервис], 2010. – 207, [9] с. : фото. – ISBN 9965-893-23-3
613.
Гавриленко Д.Ю. Обгрунтування та дослідження інформаційних і просторово-топологічних моделей об"єктів земельних кадастрових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Гавриленко Д.Ю. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
614.
Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
615.
Марчак В.Я. Обмежена осудність [Книга] : психолого-правовий зміст : монографія / В.Я. Марчак ; М-во освіти і науки України. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 364-398. – ISBN 978-966-423-126-5
616.
Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
617.
Обрії наукового пошуку [Книга] : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / [Астаф"єв О. та ін.] ; за ред. М. Зимомрі ; КНУТШ ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – 428 с. – ISBN 978-966-1516-14-3
618.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская акад. наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
619.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
620.
Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire [Книга] / Ю. Безручко, Д. Блінда, Ю. Гаряча, М. Глотов, О. [та ін.] Жадько; [Безручко Ю. та ін. ; упоряд. Безручко Ю.] ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Ніка-Прінт, 2005. – 515, [1] с. : табл. – ISBN 966-8578-05-8
621.
Гомер Одиссея [Книга] / Гомер ; [пер. с древнегреч.В. Жуковского ; послесл. К.С. Забарило ; примеч. Б. Тена]. – Харьков : Фолио, 2011. – 393, [7] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5327-5
622.
Манько Д.Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Co-вмісних аморфних металевих сплавів і шаруватих структур [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Манько Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
623.
Ненадичь М. Општи одар [Книга] / Милан Ненадичь. – Сараjево : Свjетлост, 1978. – 73, [1] с. – (Библиотека Савременици / одг. уред. Р. Трифковичь)
624.
Романов В.В. Организация и деятельность политической полиции Поволжья в конце XIX - начале XX вв. [Книга] / В.В. Романов. – Москва : Юрист, 2003. – 335 с. : табл. – Библиогр.: с. 254-270. – ISBN 5-94-103-047-9
625.
Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств [Книга] : монографія / Н.С. Ілляшенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 191, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 174-191. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-372-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,