Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Сливка Н.Ю. Органічна хімія. Практикум [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Сливка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1]с. : іл. – Бібліогр.: с. 293. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-576-5
602.
Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика [Книга] : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2010. – 281, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. - Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісен. лірики про кохання "Коронація слова – 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5332-9
603.
Бережинский В.Г. Осада и штурм турецкой крепости Измаил 11 (22 декабря) 1790 г. [Брошура] : (к 220-й годовщине взятия Измаила) / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2010. – 30, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-15
604.
Бережинский В.Г. Осада турецких крепостей Гаджибей, Аккерман и Бендеры в 1789 г. [Брошура] / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 29, [3] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 11-12
605.
Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Бендеры в 1770 г. [Брошура] / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 22, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 7
606.
Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Очаков в 1788 г. [Брошура] / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 58, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 34-36
607.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
608.
Ісаєнко Г. Осінь жінки [Брошура] : сонети / Галина Ісаєнко. – Хмельницький : ХГПА, Центр мистецтва і дизайну, 2009. – 27, [1] с.
Книга присвячена жіноцтву України - великій силі духу, честі, совісті, любові, що є мірилом виховання нових поколінь українського багатонаціонального народу.
609.
Плахотнік О.В. Основи загальної та військової екології [Книга] : навчальний посібник / Ольга Плахотнік, Віктор Шваб ; Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : Інфодрук, 2012. – 320 с. – Бібліогр.: с. 292-297
610.
Основи інформатики [Книга] : навч. посібник / [Вітюк О.В. та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 100, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-608-515-1
611.
Онисько Г.Д. Основи інформаційних знань [Книга] : навч. посібник / Г.Д. Онисько ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 125, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-125. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-516-1
612.
Слободянюк І.А. Основи клієнтцентрованої психотерапії [Книга] : навчальний посібник / Ігор Слободянюк. – Київ : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2012. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128-135. – ISBN 966-8487-52-4
613.
Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов ; [відп. за вип. Кальченко Н.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2012. – 459, [5] с. : іл., табл. – Додатки: с. 407-430. – Бібліогр.: с. 385-406. – ISBN 978-966-194-022-1
614.
Пилипів О. Основи сучасної латинської медичної термінології [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Ольга Пилипів, Леся Мисловська ; [наук. ред. Л. Пилипів ; ред. А.М. Габрук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 251, [1] с., [4] с. фотоіл. : табл., іл. – Додатки: с. 167-251. – ISBN 978-966-613-918-7
615.
Венгер Є.Ф. Основи теоретичної фізики [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2011. – 429, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 422-424. – ISBN 978-966-642-444-3
616.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
617.
Основы биофизической и коллоидной химии [Книга] : учеб. пособ. для студ. высших мед. учеб. заведений / [Е.В. Барковский и др. ; ред. А.В. Новикова]. – Минск : Вышэйшая школа, 2009. – 415, [1] с. : ил., табл. – Прилож.: с. 399-406. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 407. – ISBN 978-985-06-1620-3
Излагаются основы биофизической и коллоидной химии. Содержатся методические указания по технике выполнения экспериментальных работ, которые необходимы и полезны для современного студента-медика
618.
Хотунцев Ю.Л. Основы радиоэлектроники [Книга] : учеб. пособие для студ. физ. и технолого-эконом. ф-тов, а также ф-тов технологии и предпринимательства педин-тов и педун-тов / Ю.Л. Хотунцев, А.С. Лобарев. – Москва : Агар ; Рандеву-АМ, 2000. – 282, [6] с. : табл. – Библиогр.: с. 280. – ISBN 5-89218-108-1
619.
Горшков В.И. Основы физической химии [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направл. и спец. "Биология" / В.И. Горшков, И.А. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2006. – 407, [1] с. : ил., табл. – Справочные табл.: с. 388-394. – (Химия). – ISBN 5-94774-375-2
620.
Сидоренко А.В. Особливості полів дефіциту насичення в умовах сучасного клімату України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сидоренко Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
621.
Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012
622.
Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянськ. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2012
623.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
624.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : ДП "НВЦ "Пріоритети", 2007-
625.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex