Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Бондаренко В.П. Ментальные миры [Книга] / Владимир Бондаренко ; [фото К.В. Скипенко]. – Харьков : [ФОП Кудлай В.В.], 2010. – 176 с. : илл. – ISBN 966-2406-07-8
602.
Жижек С. Метастази насолоди [Книга] = The metastases of enjoyment : шість нарисів про жінку й причинність / Славой Жижек ; [пер. О. Мокровольського]. – Київ : Альтернативи, 2000. – 186, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7217-12-4
603.
Антоненко Н.С. Метод захисту приймальних трактів бортових радіотехнічних систем від впливу потужних електромагнітних випромінювань та практичні пристрої його реалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Антоненко Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2011
604.
Бобрицький С.М. Методи аналізу показників якості передачі мовного трафіку в мережах з пакетною комутацією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бобрицький Сергій Михайлович ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
605.
Катушков В.О. Методи і моделі дистанційних вимірювань у будівництві [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Катушков Володимир Олексійович ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
606.
Преснякова Д.В. Методи і моделі процесів та елементів поверхневої семантики словосполучень природної мови в системах штучного інтелекту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Преснякова Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
607.
Чекмишев О.В. Методи конвергованих досліджень соціальних комунікацій [Книга] : монографія / Олександр Чекмишев ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 336 с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-334. – ISBN 978-966-439-475-5
608.
Фігура Р. Методи та засоби сповільненого відтворення польських дифтонгів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Фігура Роман ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
609.
Даюб Ясер Методи та моделі оптимізації переміщення вантажів підвищеної небезпеки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Даюб Ясер ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
610.
Щербінін К.С. Методи та моделі сегментації відео для систем метричного пошуку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Щербінін Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
611.
Шубкіна О.В. Методи та моделі семантичного анотування текстових документів з використанням штучних нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шубкіна Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
612.
Кашкарьов Г.В. Методика викладання правознавства в школі в опорних схемах і таблицях [Книга] / Г.В. Кашкарьов. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 11(95)). – ISBN 978-617-00-1176-3
613.
Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Л. Токмань. – Київ : Академія, 2012. – 312 с. – Бібліогр.: с. 304-308. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-384-3
614.
Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу "Хроматографічні та екстракційні методи аналізу" [Брошура] : для студентів хімічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. О.М. Лисенко]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 29
615.
Методичні завдання з домашнього читання з англійської мови (як другої іноземної) для студентів ІІ курсу факультету іноземної філології [Брошура]. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 28 с.
616.
Рудь М.О. Методичні рекомендації по написанню курсових, дипломних і магістерських робіт [Брошура] / Рудь Микола Олексійович ; [відп. ред. Ставнюк В.В.] ; КНУТШ, Історичний ф-т, Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків. – Київ, 2011. – 30 с. – Бібліогр. в тексті
617.
Івануса А.В. Методологічні основи побудови екологічно орієнтованої системи виробничих зв"язків підприємств лісопромислового комплексу [Книга] / А.В. Івануса. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 178, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-154. – ISBN 978-966-397-131-6
618.
Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования [Книга] / П.И. Образцов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2004. – 267, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 264-267. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Краткий курс). – ISBN 5-94723-731-8
619.
Трунов А.И. Методы и средства измерения коэффициента гармоник электрических сигналов [Книга] : монография / Трунов А.И. – Полтава : Фирма "Техсервис", 2011. – 206 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 184-200. – ISBN 978-966-8892-65-3
620.
Корнєєва Ю.В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в країнах Центральної та Східної Європи в умовах трансформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Корнєєва Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
621.
Любченко Г.А. Механізми активації лімфоцитів білком адгезином Staphylococcus aureus [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Любченко Г.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
622.
Ирвинг Дж. Мир глазами Гарпа [Книга] = The World According to Garp : роман / Джон Ирвинг ; пер. с англ. И. Тогоевой. – Москва : Иностранка, 2007. – 751 с. – (The Best of Иностранка). – ISBN 5-94145-310-8
623.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
624.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
625.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,