Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – 1967. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
577.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
578.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
579.
Цветники [Журнал] / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
580.
Цветоводство [Журнал] : двухмесячный научно-популярный иллюстрированный журнал : журнал для профессионалов и любителей / Редакция журнала "Цветоводство". – Москва, 1958-
581.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-
582.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
583.
Чернігівський Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія: Економіка і управління [Журнал] : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. держ. ін-т екон. і управління. – Чернігів : ЧДІЕУ
  Вип. 1 (3). – 2012. – 185 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
584.
Чернігівський Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія: Економіка і управління [Журнал] : електр. зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. держ. ін-т екон. і управління. – Чернігів : ЧДІЕУ
  Вип. 2 (2). – 2011. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
585.
Шлях освіти [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ : Педагічна преса, 1995-
586.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва : Радиотехника, 2001-
587.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва : Радиотехника, 2001-
588.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Рос. акад. медицинских наук ; Северный гос. медицинский ун-т ; Северный науч. центр СЗО РАМН. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
589.
Экономика и управление [Журнал] : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь
590.
Эксперт. Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
591.
Электроника и связь [Журнал] = Електроніка та зв"язок, Electronics and Communcations : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украъни "КПИ". – Киев : НТУУ "КПИ", 1995-. – ISSN 1811-4512
592.
Электроника и связь [Журнал] = Електроніка та зв"язок, Electronics and Communcations : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "КПИ". – Киев : НТУУ "КПИ", 1995-. – ISSN 1811-4512
593.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Росс. акад. наук ; Ин-т экономики и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
594.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
595.
Юность [Журнал] : литературно-худож. и обществ.-полит. журнал / Труд. коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
596.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
597.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-
598.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-
599.
Юридичний вісник [Журнал] = Юридический вестник= Law herald / Одесс. нац. юрид. академия. – Одесса, 1993-. – ISSN 1561-4999
600.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,