Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Мельничук Н.Б. Макросоціальні фактори формування образу політичного лідера в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Мельничук Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
577.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
578.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
579.
Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
580.
Застольська В.В. Масова культура як чинник формування ціннісно-нормативних уявлень в українському суспільстві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Застольська Вероніка Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
581.
Громик А.П. Математичне моделювання процесів теплопереносу в тонких пластинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Громик Андрій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2012
582.
Сокол А.М. Математичні моделі динаміки багатофазних середовищ у конвертері при продуванні через багатосоплову фурму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Сокол Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпродзержинськ, 2012
583.
Буквич А.В. Матеріально-правове та колізійно-правове регулювання обігу цінних паперів у міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Буквич Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
584.
Шовкун Т.М. Медико-географічний аналіз захворюваності населення (на прикладі Чернігівської області) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шовкун Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
585.
Шовкун Т.М. Медико-географічний аналіз захворюваності населення (на прикладі Чернігівської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шовкун Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
586.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
587.
Киреев А.П. Международная экономика [Книга] : в 2 ч. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направл. "Экономика" и спец. "Мировая экономика" / Алексей Киреев ; [ред. А.Г. Князева]. – Москва : Международные отношения. – ISBN 5-7133-1027-2
588.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
589.
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть [Книга] : учебник для студ. юрид. ф-тов и вузов / И.И. Лукашук ; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права ; Академич. правовой ун-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Волтерс Клувер, 2005. – [XVII], 517, [9] с. – (Библиотека студента). – ISBN 5-466-00104-X
590.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. завед. , обучающ. по спец. 060400 "Финансы и кредит" и 060600 "Мировая экономика" / Л.Н. Красавина, Д.В. Смыслов, С.А. Былиняк, Т.Д. Валовая, В.Ю. [и др.] Катасонов; [Л.Н. Красавина и др.] ; под ред. Л.Н. Красавиной ; Финансовая акад. при Правительстве РФ, Центр фундамент. и прикладных исследований. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2007. – 572, [4] с. : табл., ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Прилож.: с. 566-570. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 978-5-279-02698-2
591.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. завед., обучающ. по направл. "Экономика", спец. "Мировая экономика" и "Финансы и кредит" / Л.Н. Красавина, Т.И. Алибегов, С.А. Былиняк, Т.Д. Валовая, В.Ю. [и др.] Катасонов; [Л.Н. Красавина и др.] ; под ред. Л.Н. Красавиной. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 605, [3] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 5-279-02117-2
592.
Международный инвестиционный арбитраж: некоторые тенденции и опыт Украины [Книга] / [А.Г. Алексеев и др.] ; под общ. ред. С.А. Войтовича. – Київ : Юстініан, 2012. – 311, [1] с. – Библиогр.: с. 293-299. – ISBN 978-617-7039-00-5
593.
Скирда Л. Мелодії чотирьох сезонів [Книга] / Людмила Скирда ; пер. кит. Улан Хана ; [іл. худож. Гао Мана]. – Пекин : Peking univ. press, 2011. – 309, [1] с., [2] арк. фотогр. : іл. – До 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та КНР. - Текст парал. укр., кит. – ISBN 978-7-301-19176-7
594.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7514
595.
Чернова М.О. Методи аналітичної механіки в задачах нелінійної динаміки краплі [Автореферат] : автореф. дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.01 / Чернова Марія Олександрівна ; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2012
596.
Муранов А.С. Методи диференційованого обслуговування інформаційно-комунікаційних систем із гарантованим сервісом [Автореферат] : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Муранов Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012
597.
Тулякова Н.О. Методи нелінійної стійкої фільтрації складних завад у біомедичних сигналах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Тулякова Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
598.
Бойко А.О. Методи побудування кодів автентифікації повідомлень з підвищеною швидкодією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бойко Артем Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
599.
Тептя В.В. Методи та засоби підвищення ефективності виробництва і транспортування електроенергії за диференційованих критеріїв оптимальності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Тептя Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012
600.
Гапон Д.А. Методи та засоби підвищення якості функціювання автоматичного частотного розвантаження енергосистеми в аварійних режимах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гапон Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex