Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Сметанкіна Н.В. Нестаціонарні коливання, термопружність і оптимізація багатошарових пластин та циліндричних оболонок складної форми в плані [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Сметанкіна Наталія Володимирівна ; НАН України ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2012
577.
Экспериандова Л.П. Нетрадиционные приемы в анализе функциональных материалов и объектов окружающей среды [Книга] : [монография] / Экспериандова Л.П. ; НАН Украины, Ин-т сцинтиляц. материалов. – Харьков : ИСМА, 2011. – 251, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 249-251 и в конце глав. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники / гл. ред. Гринев Б.В.). – ISBN 978-966-02-6079-5
578.
Новий англо-український політехнічний словник [Книга] = New english-ukrainian polytechnical dictionary : близько 125 000 термінів / упоряд. В.В. Бутник ; ред. О.П. Онуфрієнко ; [перекладачі : О.П. Онуфрієнко, П.В. Онуфрієнко]. – Київ : Арій, 2008. – 703, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-966-498-026-2
579.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
580.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
581.
Новітні медіа та комунікаційні технології [Книга] : комплекс навч. програм для спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування", "Реклама та зв"язки з громадськістю" / [упоряд.: Василик Л.Є. та ін. ; за заг. ред. В.Е. Шевченко ; літ. ред. Крайнікова Т.С.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; Міжнар. фонд "Відродження". – Київ, 2012. – 411, [1] с. – Бібліогр.: с. 403-408 та в кінці тем. – ISBN 978-966-437-306-4
582.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
583.
Кульчицький В.І. Номінативні та комунікативні особливості новотворів сучасної німецької мови [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кульчицький Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
584.
Малиновский И.А. О том, как воевали в старину и как теперь воюют [Брошура] / И.А. Малиновский ; [под ред. и с предисл. В.А. Попелюшка ; гл. ред. И. Пасичник ; Ин-т права им. И. Малиновского Нац. ун-та "Острожская академия" ; Запад. регион. науч. центр Нац. акад. правовых наук Украины]. – Острог : Изд-во Национального университета "Острожская академия", 2012. – 33, [1] с. – Выходные данные оригинала : Киев : Типогр. императорского университета Св. Владимира, 1897. – (Антология историко-правовой мысли)
585.
Кащенко О.І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кащенко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
586.
Кащенко О.І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кащенко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
587.
Клименко В.А. Обмежена осудність: поняття, критерії та примусове лікування [Книга] : монографія / В.А. Клименко, В.Б. Первомайський, Т.М. Приходько ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Атіка, 2011. – 178, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-178. – ISBN 978-966-326-416-5
588.
Бережинский В.Г. Оборона крепости Кинбурн от турков в 1787 г. [Брошура] / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 64, [4] с. – Библиогр. : с. 46-49
589.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
590.
Сивухин Д.В. Общий курс физики [Книга] : [в 5 т.] : учеб. пособие для студ. физич. спец. вузов / Д.В. Сивухин. – Изд. 4-е, стер. – Москва : Физматлит ; МФТИ. – ISBN 5-9221-0227-3 ; 5-89155-086-5
591.
Охріменко В.І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Охріменко Валерія Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
592.
Охріменко В.І. Онтологія та гносеологія категорії модальності в італійській мові [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Охріменко Валерія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
593.
Гаврилюк В.А. Определенность, качество и свойство [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – На обл. кн. указан другой вып. серии : вып. 28. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 53)
594.
Романюк М.О. Оптика [Книга] : підручник [для студ. фізичних спец. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк, А.С. Крочук, І.П. Пашук ; за ред. М.О. Романюка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 562, [2] с., [16] с. фотоіл. : табл. – Бібліогр.: с. 558. – ISBN 978-966-613-948-4
595.
Мартинов О.В. Оптичні методи і прилади для оперативного контролю вмісту хлорофілу в водах Світового океану [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Мартинов Олег Вікторович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012
596.
Магола Я.С. Опуклість, близькість до опуклості та зростання цілих розв"язків лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Магола Ярослав Стефанович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012
597.
Ніколаєнко О.А. Ораторський дискурс у давньому Римі: культурологічний та функціонально-стилістичний виміри (на матеріалі промов республіканської доби) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ніколаєнко Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
598.
Мінаєва Г.М. Організаційно-правові засади впровадження менеджменту якості в органах місцевого самоврядування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Мінаєва Галина Миколаївна ; Нац. регіональний ін-т держ. управління ; Харківський регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2012
599.
Чекаленко Л.Д. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) [Брошура] = Organization for security and co-operation in Europe (OSCE) : навч.-метод. видання / Чекаленко Людмила Дмитрівна ; за наук. ред. Н.О. Татаренко ; МЗС України ; Дипломатична академія України. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2012. – 75, [1] с. : табл. – Парал. назва англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці лекцій
600.
Шаховська Н.Б. Організація просторів даних у складних інформаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шаховська Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex