Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Жеребкін В.Є. Логіка [Книга] : підручник / В.Є. Жеребкін. – 11-те вид. випр. – Київ : Знання, 2011. – 262, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-620-274-4
552.
Казьмирчук М. Ломбарди України на зламі XIX - XX ст. ст. [Книга] / Марія Казьмирчук. – Київ : Вид. дім "Пєрєяслав", 2004. – 190, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 141-167. – Бібліогр.: с. 168-190 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7053-16-2
553.
Дяченко М. Магия театра [Книга] : повести и рассказы / Марина и Сергей Дяченко. – Харьков : Фолио, 2010. – 235, [5] с. – (Еврокон-2005: лучшие писатели-фантасты Европы). – ISBN 978-966-03-5140-0
554.
Гронтковська Г.Е. Макроекономіка. Практикум [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 401 с. : табл. – ISBN 978-611-01-0174-5
Практикум супроводжує створений авторами навчальний посібник з „Макроекономіки“. Він дозволяє студентам перевести теоретичні знання, одержані під час лекцій і самостійного вивчення навчального посібника „Макроекономіка”, у практичну площину, сприяє поглибле- ному вивченню матеріалу курсу в цілому. Викладачам практикум дозволяє оптимізувати роботу зі студентами на практичних заняттях, створити базу завдань для індивідуальних навчально-дослідних робіт, поточного та підсумкового контролю навчальних досягнень студентів, у тому числі базу для комп’ютерного тестування. Кожен розділ посібника складається з інформативної частини та контрольних завдань. Інформативна частина представляє собою скорочений виклад навчального матеріалу, сконце- нтрований у базових категоріях та поняттях. Контрольні завдання включають тести, задачі та графоаналітичні вправи. До всіх завдань в кінці практикуму надаються відповіді та розв’язки. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
555.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 1993-
556.
Жадан С.В. Марадона [Книга] : нова книга віршів / Сергій Жадан ; [худож.-оформ. І.В. Осипов]. – Харків : Фоліо, 2007. – 167, [9] с. : фото. – (Серія "Сафарі"). – ISBN 978-966-03-3938-5
557.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
558.
Тадьє Ж.-І. Марсель Пруст [Книга] = Marcel Proust : біографія / Жан-Ів Тадьє ; з фр. пер. : А. Перепадя, З. Борисюк ; [худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 614, [2] с. – (Серія "Життєписи"). – ISBN 978-966-8118-76-0
559.
Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
560.
Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Книга] : роман / Михаил Булгаков ; [худож.-оформитель Ю.Ю. Романика]. – Харьков : Фолио, 2011. – 432 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5454-8
561.
Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Назарага І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
562.
Назарага І.М. Математичні моделі та програмне забезпечення для прогнозування основних макроекономічних показників економіки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Назарага І.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
563.
Кіплінг Р. Мауглі [Книга] = Mowgli / Редьярд Кіплінг ; [пер. з англ. Д.О. Радієнко ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Фоліо, 2010. – 251, [5] с. – Видання з паралельним текстом. Кн. англ. та укр. мовами. – ISBN 978-966-03-3978-1
564.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
565.
Рульєв А В. Менеджмент [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.А. Рульєв, С.О. Гуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-611-01-0151-6
У навчальному посібнику комплексно висвітлені у відповідності до нормативної про- грами дисципліни “Менеджмент” широке коло проблем сучасного менеджменту: теорети- чні основи та історія його розвитку, цілі, задачі, види, функції, основні закони і закономірності менеджменту; основи теорії і методика обґрунтування управлінських рішень; лідерство, а також операційний і стратегічний менеджмент; управління конфліктами, змінами і стресами, ефективність менеджменту організації. У посібнику представлений учбовий тренінг і тестові завдання, які включають основні поняття кожної теми, а також контрольні запитання і завдання, які націлені на глибоке осмислення управлінської діяльності. Посібник надасть реальну допомогу студентам, аспірантам, викладачам, підприємцям та спеціалістам, які займаються проблемами управління
566.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
567.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
568.
Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха ; МОНУ. – Київ : Ліра-К, 2010. – 336, [2] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: c. 313-336. – ISBN 978-966-2174-11-3
569.
Гоголь Н.В. Мертвые души [Книга] : поэма / Н. Гоголь ; [худож.-оформитель И.В. Осипов]. – Харьков : Фолио, 2009. – 464 с. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-966-03-4283-5
570.
Бриндзій О.В. Метод планування мереж абонентського доступу на основі багаторівневої еталонної моделі систем xDSL [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бриндзій О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
571.
Томашевський Б.П. Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Томашевський Б.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
572.
Ахмед Джаміль Муслім Методи підвищення завадостійкості систем безпроводового доступу WI-MAX [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Ахмед Джаміль Муслім ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
573.
Юнг-Янг Сон Методи створення тривимірних зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07 / Юнг-Янг Сон ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011
574.
Амер Мухсін Салман Методи та моделі класифікації та прогнозування станів телекомунікаційних систем на базі модифікованих нейронних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Амер Мухсін Салман ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
575.
Методичний вісник історичного факультету Харківського університету [Журнал] : збірник наукових праць. – Харків
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex