Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу [Книга] : навч. посібник / О.В. Кузьменко ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-206. – ISBN 978-966-667-498-5
552.
Курс загальної фізики [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. [у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; за заг. ред. В.А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-533-6
553.
Курс загальної фізики [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. [у 6 т.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одес. нац. мор. акад. ; за заг. ред. В. А. Сминтини. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-537-4
554.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
555.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
556.
Ревак Н.Г. Латинська мова [Книга] : (для неспеціальних факультетів) : [підручник] / Надія Ревак, Володимир Сулим ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, стер. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 440 с. : табл. – ISBN 978-966-382-182-5
557.
Бевз Г.П. Лев, інвертований із пустелі [Книга] : роман-есе / Григорій Бевз. – Київ : Освіта 2009, 2012. – 146, [6] с. – ISBN 978-617-561-071-8
558.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
559.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
560.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
561.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
562.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
563.
Летопись журнальных статей. Именной указатель [Журнал] : в 4-х ч. / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр. – ISSN 0201-6311
564.
Стус В.С. Листи у вічність ... [Книга] / Василь Стус ; [гол. ред. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 271, [1] с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-481-747-6
565.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
566.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
567.
Бондар О.І. Лінгвокраїнознавство Японії [Книга] : навчальний підручник / О.І. Бондар, І.П. Бондаренко. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 695, [1] c. : табл. – Додатки: с. 570-690. - Вид. здійсн. за фін. сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 691-695. – ISBN 978-966-489-131-5
568.
Літопис Бойківщини [Журнал] = Litopys Boykivshchyny : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич
569.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
570.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
571.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Jornal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
572.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Jornal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
573.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Jornal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова", Нац. б-ка України. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
574.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
575.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,