Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
552.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
553.
Снігір Л. Лізинг: як використати його переваги [Книга] / Лідія Снігір. – Київ : Центр комерц. права, 2011. – 127 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Юридична абетка підприємця ; [14])
554.
Джонг Йонгджу Лінгвопрагматичні засади створення словника української мови для іноземців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Джонг Йонгджу ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
555.
Шаміль Е. [Література і фольклор уйгурів, гагаузів та північно-кавказьких тюрків] / [Елі Шаміль ; Нац. акад. наук Азербайджана, Ін-т фольклору]. – [Баку] : [Нурлан], 2011. – 412 с. – Книжка описана за перекладом
556.
Александров О.В. Література Київської Русі [Книга] : між міфопоетикою і християнським символізмом / Олександр Александров. – Одеса : Астропринт, 2010. – 470, [2] с. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 453-470 та в кінці ст. – ISBN 978-966-190-330-1
557.
Літературні вечори. 5-11-й класи [Книга] / [упоряд. : Н. Коржова, Н. Корнієвська ; ред. рада : Г. Федяй та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1
Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з діяльнісними аспектами.
558.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
559.
Літературознавчі студії [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001-
560.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
561.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
562.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
563.
Літопис книг [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
564.
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків [Книга] : колективна науково-аналітична монографія / Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України ; Держ. комітет статистики України ; [за ред. Е.М. Лібанової]. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці кожного розд. – ISBN 966-02-3894-0
565.
Дудаш А.Й. Лютерська ортодоксія [Книга] : есе / А.Й. Дудаш ; пер. із сербськохорват. на укр. Т.М. Березняк ; консультант перекладу Н.В. Гаврішко]. – Тернопіль : ІрМа, 2009. – 96 с. – (Серіяит "Трактування Протестантизму"). – ISBN 978-966-97149-0-9
566.
Кавун Л. "М"ятежні" романтики вітаїзму: проза ВАПЛІТЕ [Книга] : монографія / Лідія Кавун : [наук. ред. М.К.Наєнко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 308-327. – ISBN 966-8756-51-7
567.
Мазоренко Дмитро Іванович [Книга] : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1969-2011 роки / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосп. б-ка ; Харків. нац. техн. ун-т. сільського госп-ва ім. П. Василенка ; [уклад. : В.А. Вергунов, Л.М. Тіщенко, В.І. Жила та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.Д. Безуглий]. – Харків : [Міськдрук], 2011. – 119 с., [16] с. іл. : фото. – (Біобібліографічна серія "Члени-кореспонденти Національної академії аграрних наук України"). – ISBN 978-617-619-024-0
568.
Накадзима С. Мама, у меня все хорошо! [Книга] : о годах учебы Нобухиро Тэрада в Киевском государственном хореографическом училище / Соноэ Накадзима. – Киев : Сучасність, 2010. – 112 с., [64] с. илл. : илл. – ISBN 978-966-96584-9-4
569.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль : Мандрівець, 1993-
570.
Маркетинг в Україні [Журнал] / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 1998-. – ISSN 1606-3732
571.
Новиков А.О. Марко Кропивницький і Харківщина [Книга] : розвідки, гіпотези, документи / А.О. Новиков. – Харків : Майдан, 2000. – 181, [3] с. – Бібліогр.: с. 176-181. – ISBN 966-7077-90-X
572.
Кін Д. Мас-медіа і демократія [Книга] = The media and democracy / Джон Кін ; пер. з англ. О. Гриценко, Н. Гончаренко ; літ. ред. О. Гриценко. – Київ : К.І.С.-Київ. Інформація. Сервіс ; Аналіт.-дослідн. центр "АНОД", 1999. – 134 с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 966-7048-20-9
573.
Демченко С.В. Масова комунікація у процесі розбудови громадянського суспільства: історія, теорія, українські реалії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Демченко Сергій Володимирович ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
574.
Мішура Ю.С. Математика фінансів [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закл., які навчаються за освіт.-кваліфікац. рівнем магістра зі спец. "Математика", "Статистика" та за освіт.-кваліфікац. рівнем бакалавра за напрямом підготовки "Математика"] / Ю.С. Мішура, Г.М. Шевченко; КНУТШ. – 2-е вид., переробл. і допов. – Київ : Київський університет, 2011. – 351, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 340-345. – ISBN 978-966-439-446-5
575.
Момот А.І. Математичне моделювання [Брошура] : методичні вказівки до практичних робіт / А.І. Момот, О.Я. Оліх ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 71, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 71
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex