Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) [Журнал] : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
527.
Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) [Журнал] : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-743X
528.
Мозетіч Б. Манія [Книга] / Бране Мозетіч ; пер. зі словен. та фр. Дмитра Чистяка. – Київ : Журнал "Радуга", 2017. – 101, [3] с. : портр. – (Серія "Поети світу"). – ISBN 978-966-281-080-6
529.
МАНУскрипт [Журнал] = MANYscript / Макед. акад. на науките и уметностите, Одд. на уметност. – Скопjе : МАНУ. – ISSN 1857-9868
530.
Венгеров И.Р. Математическое моделирование эволюционных теплофизических процессов в сложных системах геотехносферы [Книга] / И.Р. Венгеров ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики горных процессов. – Киев : Наукова думка, 2017. – 430, [2] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 401-428. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1569-2
531.
Малицький Д.В. Математичне моделювання в задачах сейсмології [Книга] = Mathematical modeling in the problems of seismology / Д.В. Малицький ; [НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна, Карпат. від-ня]. – Київ : Наукова думка, 2016. – 240, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот., висновки та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 219-234. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1542-5
532.
Математичне та комп"ютерне моделювання економічних процесів [Книга] / [З.М. Соколовська та ін.] ; за заг. ред. проф. З.М. Соколовської. – Одеса : Астропринт, 2016. – 270, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 263-271. – ISBN 978-966-927-201-0
533.
Ахмадшах Мгновенное восприятие мира [Книга] / Ахмадшах. – Одесса : Астропринт, 2016. – 110, [2] с. – ISBN 978-966-927-202-7
534.
Медичне забезпечення антитерористичної операції: науково-організаційні та медико-соціальні аспекти [Книга] : зб. наук. праць / Нац. акад. мед. наук України ; М-во охорони здоров"я України ; М-во оборони України ; [за заг. ред. Цимбалюка В.І., Сердюка А.М.]. – Київ : Пріоритети, 2016. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7288-43-4
535.
Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова [Книга] : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – 73, [3] с. : ил. – Ст. укр., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-927-171-6
536.
Степаненко О. Мелодії старого міста [Брошура] : акварель : [зб. акварелей старої центр. частини м. Херсона] / Олександр Степаненко ; [авт. вступ. ст. В.Г. Чуприна]. – Херсон : [б. в.], 2007. – 24 с. : фотоіл., портр. – Зб. акварелей старої центр. частини м. Херсона
537.
Гончарук Г.І. Мемуари професора [Книга] / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-165-5
538.
Гончарук Г.І. Мемуари професора [Книга] / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-214-0
539.
Менеджер [Журнал] : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 1998-. – ISSN 2308-104X
540.
Менеджер [Журнал] : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 1998-. – ISSN 2308-104X
541.
Менеджмент [Книга] : навч. посібник / Г.Є. Мошек [та ін.] ; заг. ред. канд. екон. наук, проф. Мошека Г.Є ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Вид. 2-ге, допов., перероб. – Київ : Ліра-К, 2016. – 550, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 534-539. – ISBN 978-966-2609-55-4
542.
Вірний-Француженко Мені не байдуже [Книга] : збірник : твори, статті, ессеї та інше / Микола Вірний-Француженко. – Харків : Майдан, 2016. – 286, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-372-649-6
543.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
544.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
545.
Решетченко С.І. Метеорологія та кліматологія [Книга] : навч. посібник / С.І. Решетченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 217, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-285-277-6
546.
Соколовська З.М. Методи та моделі діагностики інвестиційних альтернатив підприємств [Книга] : навч. посібник / З.М. Соколовська. – Одеса : Астропринт, 2016. – 289, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 277-289. – ISBN 978-966-927-222-5
547.
Калакура Я.С. Методологія історіографічного дослідження [Книга] : навч.-метод. посібник / Ярослав Калакура ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 319, [1] с. – Предм. покажч.: с. 313-315. – Бібліогр.: с. 265-285 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-896-8
548.
Методы алгебраического программирования [Книга] : формальные методы разработки параллельных программ / Ф.И. Андон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т програм. систем. – Киев : Наукова думка, 2017. – 438, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 417-431. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1570-8
549.
Цирюк О.І. Механізми функціонування секреторного апарату шлунка в умовах тривалої гіпергастринемії [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Цирюк Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
550.
Міжнародна премія імені Івана Франка [Книга] = Ivan Franko international prize : бюлетень / [Міжнар. фонд Івана Франка ; відп. за вип. І. Курус]. – Дрогобич : Коло, 2017. – 127, [1] с. : іл. – Кн. опис. за обкл. - Текст укр., англ. – ISBN 978-617-642-312-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,