Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Кюнцлі Р.В. Культурно-мистецький простір українського села за сучасних умов [Книга] : кореляція унікального й універсального : монографія / Р.В. Кюнцлі ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасних умов мистецтва. – 2017 : ННВК "АТБ", 2017. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 376-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2042-24-5
527.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4" ; голов. ред. Г. Гусейнов. – Кривий Ріг, 1994-
528.
Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд [Книга] : навч. посібник / Хлапук М.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 105, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 105. – ISBN 978-966-327-348-8
529.
Старченко В.І. Ламка експресія доби [Книга] : Світла сторона : поезія / Віталій Старченко. – Дніпро : Ліра, 2017. – 198, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-383-850-2
530.
Панченко Т.Ф. Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій [Книга] / Тамара Панченко. – Київ : Логос, 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Словник екол. термінів заповід. сфери. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-171-945-2
531.
Чернюх Б.В. Латинське дієслово: аспект і акціональність [Книга] : монографія / Б.В. Чернюх ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 487, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 449-487. – ISBN 978-617-10-0366-8
532.
Лашкарьовські читання – 2016 [Книга] : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – 144 с. – На обкл. і тит. арк. дані парал. укр., англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці тез. – ISBN 978-966-02-7887-5
533.
Козырь В.С. Летопись судьбы: события и факты [Книга] : монолог откровения / В.С. Козырь. – Днепр : Лира, 2017. – 275, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-383-841-0
534.
Любар М.Й. Лиса гора [Книга] : роман : у 2 кн. / Михайло Любар. – Ужгород : Патент. – ISBN 978-617-589-127-8
535.
Листи до Приятелів [Журнал] = Letters to friends. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1953-
536.
Кіяновська М. Листи з Литви / Листи зі Львова [Книга] : [вірші-листи] / Маріанна Кіяновська, Мар"яна Савка ; [голов. ред. М. Савка]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 139, [5] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-679-327-4
537.
Ван С. Лібрето для пустелі [Книга] : поезія / Сона Ван ; з вірм. пер. А. Месропян ; за ред. К. Міхаліциної. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. – 173, [3] с. : іл., портр. – Справж. ім"я авт.: Тер-Говганнісян Сона Анушаванівна. - Присвячується пам"яті 1 500 000 вірменських мучеників. - Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-679-287-1
538.
Милик О.В. Лінгвальні засоби репрезентації концепту здоров"я в латинській мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Милик Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016
539.
Данилов Ф.Й. Лінійна та циклічна вольтамперометрія [Книга] : монографія / Ф.Й. Данилов, В.С. Проценко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-777-2
540.
Данилов Ф.Й. Лінійна та циклічна вольтамперометрія [Книга] : монографія / Ф.Й. Данилов, В.С. Проценко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-778-9
541.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] = Chronicle of dissertation synopses : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; гол. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1999-
542.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
543.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
544.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
545.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; голов. ред. М.І. Сенченко. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
546.
Абеді І. Лола - любляче серце [Книга] / Ізабель Абеді ; іл. Дагмар Генце ; [пер. з нім. С. Колесник]. – Харків : Ранок ; Loewe, 2016. – 316, [3] с. : іл., портр. – На тит. арк. зазнач.: кн. 7. – ISBN 978-617-09-0287-0
547.
Баняс В.В. Лопта [Книга] : футбольні історії, життєписи, статистика / Володимир Баняс. – Київ : Гранмна, 2017. – 156, [3] с. : табл. – ISBN 978-966-2726-60-2
548.
Мищенко А. Лосось [Книга] / Александра Мищенко ; [ил.: М. Алеф]. – Днепр : Лира, 2017. – 126, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-383-865-6
549.
Майданська С.В. Люблю любити любов [Книга] : [статті і есе] / Софія Майданська. – Житомир : Рута, 2016. – 328 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-581-302-7
550.
Таран Л. Любовні мандрівки [Книга] : новели : подорожні нотатки / Людмила Таран. – Київ : Факт, 2007. – 238, [2] с. – ISBN 978-966-359-199-5
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,