Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Методичні рекомендації з надання правової допомоги суб"єктам господарювання під час податкових перевірок [Брошура] / [В. Гвоздій та ін. ; за ред. В. Гвоздія] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2014. – 76, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-180-590-2
527.
Абросимов О.С. Методичні рекомендації з надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті [Брошура] / [О.С. Абросимов ; О.О. Абросимова] ; Нац. асоц. адвокатів України, Рада адвокатів України. – Харків : Factor, 2013. – 281, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 273-281. – ISBN 978-966-180-584-1
528.
Шевченко В.М. Методичні рекомендації з фізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушенням слуху [Книга] / Шевченко В.М. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Кіровоград : Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ; Імекс-ЛТД, 2014. – 46, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46. – ISBN 978-966-189-322-0
529.
Тріфонов І.В. Методологічні основи ціннісно-орієнтованого управління програмами в умовах неповноти інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Тріфонов Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014
530.
Механізм регулювання економіки [Журнал] = Механизм регулирования экономики = Mechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми. – ISSN 1726-8699
531.
Механізм регулювання економіки [Журнал] = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми. – ISSN 1726-8699
532.
Отраднова О.О. Механізм цивільно-правового регулювання деліктних зобов"язань [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Отраднова Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
533.
Храпкіна В.В. Механізми індикативного управління фінансовою безпекою промислових підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Храпкіна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014
534.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Федерал. гос. бюджетное науч. учреждение "Ин-т социализации и образования Рос. акад. образования" [и др.]. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
535.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
536.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
537.
Тимченко Л.Д. Міжнародне право [Книга] : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.Д. Тимченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", [Ін-т дистанц. навчання]. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-223 та в підрядк. прим. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-139-3
538.
Міжнародні відносини та світова політика [Книга] : підручник / Манжола В.А. [та ін.] ; за ред. В.А. Манжоли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 662, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 650-658. – ISBN 978-617-07-0028-5
539.
Лисенков Ю.М. Міжнародні фінанси [Книга] : навч. посіб. для студентів дистанц. форми навчання / Ю.М. Лисенков, О.А. Іващенко, О.В. Музиченко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 210, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-210. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 978-966-388-164-5
540.
Рудий М.М. Мікроекономіка [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.М. Рудий. – 3-тє вид., випр. та допов. – Київ : Каравела, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 350-355. - Предм. покажч.: с. 356-359. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-25-7
541.
Шевчук В.О. Місто днів [Книга] : поезії / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2014. – 526, [2] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-06-0673-9
542.
Портнова Т. Міське середовище і модернізація: Катеринослав середини XIX-початку XX ст. [Книга] / Тетяна Портнова. – Дніпропетровськ : Інновація, 2008. – 104 с. – Бібліогр.: с. 73-82 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8676-23-9
543.
Мовний простір граматики: актуальні студії [Книга] : зб. наук. праць : на честь 60-річчя чл.-кор. НАН України Анатолія Загнітка / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: І. Вихованець та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – 484, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-639-659-7
544.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
545.
Бізянов Є.Є. Моделі ефективного управління розвитком інформаційних систем економічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Бізянов Євген Євгенович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014
546.
Завгородній М.С. Моделі та інструменти формування портфелю проектів корпорації в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Завгородній Максим Сергіойвич ; М-во освіти і науки, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
547.
Дрозд М.О. Моделі та методи усунення прихованих несправностей та їх дії для цифрових компонентів інформаційно-керуючих систем критичного застосування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Дрозд Мирослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
548.
Воронкова О.С. Моделювання розвитку дисбактеріозу урогенітального тракту та напрямки корекції мікробіоценозів [Книга] : монографія / Воронкова О.С., Шевченко Т.М., Вінніков А.І. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2014. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-181. – ISBN 978-966-383-562-4
549.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
550.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex