Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Кебуладзе В.І. Концепція досвіду в трансцендентальній феноменології [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Кебуладзе Вахтанг Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
527.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
528.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
529.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2002-
530.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
531.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
532.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
533.
Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения [Книга] = Red data book of Azov Sea region. Vascular plants / Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины ; Донецкий бот. cад. НАН Украины ; Бот. сад им. акад. А.В. Фомина Киевского нац. ун-та им. Т. Шевченко ; Укр. ботан. общество ; [под. ред.: В.М. Остапко, В.П. Коломийчука]. – Киев : Альтерпрес, 2012. – 275, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 273-274 и в конце разделов. – ISBN 978-966-542-519-9
534.
Кращі конкурсні уроки української мови та літератури [Книга] / [Ведмідь І.Г. та ін. ; уклад. Є.І. Науменко]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (106)). – ISBN 978-617-00-1586-0
535.
Москалюк А.Б. Критична теорія політичних партій Мойсея Острогорського [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Москалюк Анастасія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
536.
Пучков А.А. Культура антикварных несходств [Книга] : силуэты, профили, личины / А.А. Пучков ; Нац. акад. искусств Украины ; Ин-т проблем современного искусства. – Киев : Феникс, 2012. – 446, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 371-386 и в конце разделов. – ISBN 978-966-651-947-7
537.
Даренська В.М. Культура Давньої Русі [Книга] : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.М. Даренська. – Харків : Факт, 2012. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-262. – ISBN 978-966-637-715-2
538.
Вирабов С.А. Культура речи для всех [Книга] : будем говорить правильно, достойно, красиво, умно : народная книга (вариант для предпринимателя) / Сергей Вирабов. – Изд. 2-е, пополн. и обновл. – Донецк : Кредо, 2010. – 223, [1] с. – ISBN 978-966-469-301-8
539.
Сподарец Н.В. Культурно-исторические эпохи в литературе [Книга] : учеб.-метод. пособие / Н.В. Сподарец ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филолог. ф-т. – Одесса : Одесский национальный университет, 2012. – 149, [3] с. – Библиогр.: с. 120-130
540.
Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Бази даних кінцевих користувачів" [Книга] : навч.-практ. посібник / [Степанов В.П. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 226, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 214. – ISBN 978-966-676-509-6
541.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
542.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
543.
Сыдыков Е.Б. Лев Гумилев и тюрское возрождение [Книга] : (к 100-летию Л.Н. Гумилева) / Е.Б. Сыдыков. – Астана : Foliant, 2012. – 318, [2] с. – (Серия : "Мир Гумилева"). – ISBN 978-601-292-589-0
544.
Лев Гумилев: энциклопедия [Книга] / Евразийский нац. ун-т им. Л.Н. Гумилева ; [гл. ред. Е.Б. Сыдыков ; сост. Т.К. Шанбай]. – Астана : ТОО Алаш-Таным, 2012. – 635, [4] с. : ил., фотоил. – ISBN 9965-20-024-6
545.
Леонід Романович Калапуша [Брошура] : біобібліогр. покажчик / Волин. нац. ун т ім. Лесі Українки , Б-ка ; [уклад. Л.П. Бондар]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 52 с. : фотоіл.
546.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
547.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
548.
Комаров В.А. Лікарські засоби як об"єкти цивільних прав [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Комаров Вадим Анатолійович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012
549.
Грабовенко І.С. Лінгвістичні виміри піар-впливу в масмедійному політичному дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Грабовенко Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
550.
Коцюба О.П. Лінгвокультурні особливості авторського стилю творів Йозефа Рота [Автореферат] : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.02.04 / Коцюба Олександра Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex