Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
527.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
528.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
529.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
530.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
531.
Країна знань [Журнал] : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2001-
532.
Ковальчук Ю.А. Країнознавство: Корея [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Ю.А. Ковальчук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 350, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-347 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-417-5
533.
Кращі уроки. Історія України [Книга] / [упоряд. Клясен Н.Л.]. – Харків : Основа, 2011. – 127, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. також: Учитель року.- На звороті тит арк. номер сер. зазнач. : Випуск 12 (96). – Бібліогр.: с. 126-127. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 12 (95)). – ISBN 978-617-00-1187-9
Посібник містить уроки учасників IV етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2010" з історії України для 7 та 8 класів
534.
Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населенння [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харабара В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
535.
Кременецькі компаративні студії [Книга] : [збірник матеріалів міжкафедрального семінару] / Кременецький обл. гуманіт.-пед. ін-т ім. Т. Шевченка, Каф. англ. філології, Каф. іноземних мов ; [упоряд. : Чик Д.Ч., Коханська І.С. ; за заг. ред. Чика Д.Ч.]. – Кременець : [ВЦ КОГПІ ім. Т. Шевченка], 2011. – 220, [2] с. – ISBN 978-966-1546-14-0
536.
Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) [Книга] = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-419-8
537.
Колос М.І. Кримінальне право в Україні (X - початок XXI століття) [Книга] = Criminal Law in Ukraine (10th - beg. 21st century) : [монографія : у 2 т.] / Колос М.І. ; [наук. ред. Баулін Ю.В.] ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ ; Острог : [Віпол]. – ISBN 978-966-171-420-4
538.
Кримінальний кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 23 січня 2012 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2012. – 182 с. – ISBN 978-617-566-086-7
539.
Іванишин П.В. Критика і метакритика як осмислення літературності [Книга] : монографія / Петро Іванишин. – Київ : Академія, 2012. – 283 с., [5] с. – Бібліогр.: с. 280-283. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-385-0
540.
Сапеляк С.П. Кричі часу [Книга] / Степан Сапеляк. – Харків : [ФОП Кудлай В.В.], 2011. – 104 с. : іл. – ISBN 978-966-2406-13-9
541.
Крок вперед, два назад. Cтановище ЛГБТ в Україні в 2010-2011 рр. [Книга] / [Зінченков О.О. та ін.] ; Рада ЛГБТ-організацій України ; Центр "Наш світ"; ЛГБТ-центр "Донбас-Соцпроект". – Київ : Центр "Наш світ", 2011. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-152
542.
Доронина М.С. Культура делового общения и партнерства [Книга] : учебное пособие / Доронина М.С., Доронин А.В., Костин Д.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Харьковский нац. экон. ун-т. – Харків : ХНЭУ, 2011. – 224 с. : илл., табл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-676-480-8
543.
Цвєтков О.П. Культура і релігія [Книга] : навчальний посібник для [студ. вищих навч. закладів] / О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 187-189. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-030-1
544.
Бокань В.А. Культурологія [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Володимир Бокань ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2000. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISBN 966-608-041-9
545.
Копійка К.М. Курс загальної фізики для біологів [Книга] : у трьох частинах / К.М. Копійка, О.К. Копійка. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-354-7
546.
Копійка О.К. Курс загальної фізики для біологів [Книга] : у трьох частинах / О.К. Копійка. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-353-0
547.
Єгоршин О.О. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економіко-математичні методи та моделі: економетрика" [Книга] : навчально-практичний посібник / Єгоршин О.О., Малярець Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124. – ISBN 978-966-676-467-9
548.
Лазарица или Боj на Косову [Книга] : народна епопеjа у 24 песме. – Фототипско изд. – Београд : Српска кньижевна задруга, 1988. – X, 271, [6] с. – Вих. дан. ориг.: Београд, 1906. – ISBN 86-379-0078-Х
549.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр, 1926-. – ISSN 0024-1202
550.
Летопись журнальных статей. Именной указатель [Журнал] : именной указатель в четырёх частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр. – ISSN 0201-6311
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex