Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Реутов О.А. Органическая химия [Книга] : учебник для студ. вузов : в 4 ч. / О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд. – Москва : БИНОМ ; Лаборатория знаний. – (Классический университетский учебник : посв. 250-летию Московского университета / ред. совет: В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков [и др.]). – ISBN 978-5-94774-613-6 (Ч.1)
527.
Реутов О.А. Органическая химия [Книга] : учебник для студ. вузов : в 4 ч. / О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. Бутин ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., испр. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний. – (Классический университетский учебник : посв. 250-летию Московского университета / ред. совет: В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков [и др.]). – ISBN 978-5-94774-641-9 (Ч.2)
528.
Семенова М.Ю. Основы перевода текста [Книга] : учебник / М.Ю. Семенова. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2009. – 344 с. : илл. – Библиогр.: с. 336-340. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-14587-6
529.
Подпалый В.Л. Особенности расследования и предупреждения хищений в производственных объединениях машиностроения (по материалам Украинской ССР) [Дисертація] : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Подпалый В.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
530.
Особистісні і міжособові передумови підвищення престижності україномовного спілкування серед студентів [Брошура] : метод. рекомендації / В.О. Васютинський [та ін.] ; [за ред. В.О. Васютинського] ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-8063-87-12
531.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
532.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
533.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
534.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
535.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
536.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
537.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
538.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
539.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Українська правова інформація", 1997-
540.
Палеонтологічний збірник [Журнал] = Paleontological collection : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1961-. – ISSN 0131-2634
541.
Пам"ятки [Журнал] : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998-
542.
Пам"ятки [Журнал] : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998-
543.
Пам"ятки [Журнал] : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998-
544.
Пам"ятки [Журнал] : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 1998-
545.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
546.
Марриэт К. Пират. Корабль- призрак [Книга] : [романы] / Капитан Марриэт ; [пер. с англ. : Я.И. Ясинского, М.П. Игнатовой, А. Энквист]. – Санкт-Петербург : Logos, 1992. – 464 с. : илл. – (Библиотека П.П. Сойкина). – ISBN 5-87288-025-1
547.
Кляпець О.Я. Підготовка молоді до подружнього життя [Брошура] : методичні рекомендації / О.Я. Кляпець, Т.О. Ларіна ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та пол. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 104 с. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISBN 978-966-8063-84-2
548.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
549.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
550.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1776
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,