Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Прилози [Журнал] = Contributions / Македонска академиjа на науките и уметностите. – Cкoпje : МАНУ. – ISSN 1857-9027
502.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
503.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Скопjе. – ISSN 0350-1698
504.
Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини та його ціннісні виміри в конституційному праві України [Книга] / О.П. Васильченко. – Київ : Арт Економі, 2014. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 425-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2576-95-5
505.
Малкович Т.І. Принципи відтворення діалогічного мовлення в англо-українському кіноперекладі [Дисертація] : дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Малкович Тарас Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014
506.
Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини [Книга] : монографія / О.П. Кучинська, Т.І. Фулей, Р.В. Бараннік. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 227, [1] с. – Алф. покажч.: с. 217-223. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-529-2
У пр. №1704528 напис: Олені Олександрівні з вдячністю та на згадку про 05.12.2013 р. Підпис.
507.
Журба І.Є. Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення України до Європейського Союзу [Книга] / І.Є. Журба. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-273. – ISBN 978-966-330-174-7
508.
Проблеми економіки [Журнал] = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
509.
Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук. – ISSN 2221-5190
510.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2011-. – ISSN 2226-8820
511.
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-. – ISSN 2413-5593
512.
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Журнал] = Problemy semantyky, prahmatyky ta cohnityvnoi linhvistyky : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-. – ISSN 2413-5593
513.
Щотова Ю.М. Професійні спілки як особливий суб"єкт трудового права України [Книга] : монографія / Ю.М. Щотова. – Київ : Генеза, 2013. – 361, [1] с. – Бібліогр.: с. 331-361 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-11-0325-1
514.
Психоаналіз [Журнал] = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-. – ISSN 2307-3195
515.
Психологічна допомога в кризових ситуаціях [Книга] / Уварова С.Г. [та ін.] ; [голов. ред. Уварова С.Г. ; наук. ред. Уварової С.Г., Пилипенко Н.Г. ; ред. Суполкіна Н.Г.] ; Укр. асоц. психоаналізу ; Міжнар. ін-т глибин. психології ; Міжнар. федерація психоаналізу. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2016. – 227, [13] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-97479-2-1
516.
Психологічне консультування і психотерапія [Журнал] = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
517.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
518.
Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання [Книга] : монографія / Н.В. Родіна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. соц. та приклад. психології. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 338-363. – ISBN 978-966-2070-40-8
У пр. № 1704426 напис: Уважаемой Наталье Викторовне с благодарностью за участие в моей судьбе и на добрую память от автора. Н. Родина.
519.
Сейдамет Д. Публицистика (малоизвестные статьи) [Книга] / Джафер Сейдамет ; РВУЗ "Крым. инженер.-пед. ун-т" [и др.]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2012. – 128 с., [1] л. портр. : ил. – Ст. рус., крымскотат. – Библиогр.: с. 97-112 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-354-475-5
520.
Рогачов Ю.М. Публічне адміністрування у сфері справляння податків і зборів в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Рогачов Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
521.
Дмитренко О.П. Радіаційно-стимульовані перетворення у вуглецевих наноструктурах та нанокомпозитах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Дмитренко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
522.
Стёпкин А.В. Распознавание графов с помощью коллектива агентов [Дисертація] : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.05.01 / Стёпкин Андрей Викторович ; НАН Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Славянск, 2016
523.
Запотоцький С.П. Регіональна конкурентоспроможність [Книга] : суспільно-географічні засади формування : монографія / С.П. Запотоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – 424 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 402-424. – ISBN 978-966-2425-30-7
524.
Ректор. Вчений. Людина [Брошура] : [фотоальбом]. – [Б.м.] : [б. в.], 2000. – [14] арк. фот.
У пр. №7585BRO на тит. арк. підпис В.В. Скопенка та дата: 18.12.2000 р.
525.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и технич. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,