Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
477.
Юркевич П. Курс загальної педагогіки з додатками [Книга] = Курсъ Общей педагогики съ приложеніями / Памфіл Юркевич ; [укр. пер. Г. Боровської ; передм. Р. Піча]. – Львів : Логос, 2004. – 253, [3] с. : портр. – Пер. за вид.: Курсъ Общей педагогики съ приложеніями / П. Юркевич. Москва, 1869. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-7379-72-8
478.
Скотт В. Ламмермурская невеста [Книга] : [роман] / В. Скотт ; [пер. с англ. В. Тимирязева]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2010. – 303, [1] с. – (Шедевры мировой литературы). – ISBN 978-5-486-01796-4
479.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / АО "КОНЛИГА МЕДИА". – Москва, 1997-
480.
Куць М. Ластівка в стужу [Книга] : драма в 5 ч. / Микола Куць. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2012. – 315, [5] с. : портр. – ISBN 978-966-355-077-0
481.
Скотт В. Легенда о Монтрозе [Книга] : [роман] / Вальтер Скотт ; [пер. с англ. Е. Бекетовой]. – Москва : Мир книги ; Литература, 2008. – 239, [1] с. : ил. – (Классика приключенческого романа). – ISBN 978-5-486-02395-8
482.
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции [Книга] / Николай Кун ; [ил. А. Васильева]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2009. – 510, [2] с. : ил. – ISBN 978-5-9985-0455-6
483.
Лесь Курбас [Книга] : ст. и воспоминания о Л. Курбасе : лит. наследие : [сборник]. – Москва : Искусство, 1988. – 462, [2] с., [18] л. фот. : портр., фот. – Крат. летопись жизни и творчества: с. 418-425. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в коммент.: с. 426-462
484.
Меженко Ю.О. Листи Юрія Меженка до львів"ян (1923-1969) [Книга] / Ю.О. Меженко ; авт.-упоряд., [передм., прим.] М.А. Вальо ; [відп. ред. Л.І. Крушельницька]. – Львів : Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, 2002. – 322, [2] с., [13] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 293-320. – ISBN 966-02-2330-7
485.
Вовк Ф.К. Листування Федора Вовка з Володимиром Гнатюком [Книга] / Ф.К. Вовк, В.М. Гнатюк; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Ін-т археології, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; [упоряд. та комент.: В. Наулка та ін. ; редкол.: П.С. Сохань (відп. ред.) та ін.]. – Львів ; Київ : [б. в.], 2001. – 214, [2] с. – Покажчики: с. 190-214. – ISBN 966-02-1822-2
486.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
487.
Личности [Журнал] / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
488.
Лінгвістичний аналіз [Книга] : практикум : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / [М.І. Калько та ін.] ; за ред. Г.Р. Передрій. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академія, 2013. – 278, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 273-278. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-430-7
489.
Хан К.О. Лінгвомедійні характеристики російськомовних інформаційно-аналітичних інтернет-текстів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Хан Ксенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
490.
Петровцій І. Лірика [Книга] / Іван Петровцій. – Ужгород : [б. в.], 2012. – 452, [1] с. : портр.
У пр. № 1707627 напис: Шановним Сергію, Антону, Юрію, Антонії і Софії Бортникам - на щастя! - Автор - Іван Петровцій, Ужгород, 4 червня 2012 р. Підпис
491.
Література. Фольклор. Проблеми поетики [Журнал] : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 1993-
492.
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
493.
Літературознавчі обрії. Праці молодих учених [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2000-. – ISSN 2307-2261
494.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
495.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
496.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
497.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; [гол. ред. М.І. Сенченко]. – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
498.
Моисеев В.И. Логика Открытого Синтеза [Книга] = The logic of the open synthesis : в 2 т. / В.И. Моисеев. – Санкт-Петербург : Міръ. – ISBN 978-5-98846-066-4
499.
Моисеев В.И. Логика Открытого Синтеза [Книга] = The logic of the open synthesis : в 2 т. / В.И. Моисеев. – Санкт-Петербург : Міръ. – ISBN 978-5-98846-065-7
500.
Конверський А.Є. Логіка [Книга] : підручник для студентів юрид. ф-тів ВНЗ / А.Є. Конверський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 314, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315. – ISBN 978-617-673-389-8
У пр. №1706852 напис: Вельмишановному Кирилові Валерійовичу з найкращими побажаннями! З повагою. Підпис. 31.08.2015 р.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,