Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Материнство в детстве. Насущные проблемы подростковой беременности [Книга] / Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения ; ред. Ричард Коллодж. – New York : UNFPA, 2013. – XII, 122 с. : илл. – На тит. л. также: UNFPA Народонаселение мира в 2013 году. – ISBN 978-0-89714-019-5
477.
Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" [Книга] : [21 трав. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ. і шевченкознавства ; наук. ред. й упоряд. д-ра філол. наук, проф. Оксани Сліпушко. – Київ : [б. в.], 2015. – 73 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
478.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" [Книга] = Die Europaisierung der Ukrainischen Juristischen Ausbildung: deutsch-ukrainische Erfahrungen : Київ, 21-22 листоп. 2014 / Федеральне М-во освіти і науки Федератив. Респ. Німеччина, Ун-т ім. Георга Августа М. Геттінгена, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр нім. права, Нім.-укр. правознавчий діалог. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – 142, [1] с. – Дод. тит. арк. нім. - Текст укр., нім. – Бібліогр. в кінці ст.
479.
Матеріали наукових заходів [Брошура] : Наук. конф. "Підвищення стійкості економіки в умовах геоекон. нестабільності : нац. та глобал. виміри ", 26 лют. 2015 р., м. Київ : Круглий стіл "Центри сили" в світовій економіці: конкуренція або співробітництво", 12 берез. 2015 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світового госп-ва і міжнар. екон. відносин [та ін.] ; [підгот.: к.е.н. Хмара М.П., к.е.н. Підчоса О.В., к.е.н. Шкрабалюк Ю.О.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 35 с., включ. обкл. : іл., табл. – Без тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст.
480.
Савич Е.В. Медийный дискурс лоббирования [Книга] : опыт анализа / Е. В. Савич. – Минск : БГУ, 2012. – 138, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 123-139. – ISBN 978-985-518-762-3
481.
Медична психологія [Журнал] = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
482.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
483.
Приказюк Н.В. Менеджмент у страхових компаніях [Книга] : лаб. практикум / Н.В. Приказюк. – Київ : Компринт, 2015. – 246, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-7202-99-7
484.
Січкаренко К.О. Мережева організація інноваційної діяльності [Брошура] : наук. доп. / К.О. Січкаренко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування, 2015. – 47, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7688-8
485.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
486.
Металознавство та термічна обробка металів [Журнал] : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-. – ISSN 2413-7405
487.
Овсяк О.В. Метод і математичне та програмне забезпечення системи ефективного опрацювання формул алгебри алгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Овсяк Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
488.
Домарєв Д.В. Метод інформаційно-аналітичної підтримки управління інформаційною безпекою на основі структуризації оцінок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Домарєв Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015
489.
Мамарєв В.М. Метод побудови класифікатора кібератак на державні інформаційні ресурси [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Мамарєв Віктор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015
490.
Ірха А.В. Метод розрахунку надширокосмугових радіотехнічних систем для позасмугового функціонального ураження цифрових станцій радіорелейного зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ірха Артем Валерійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
491.
Поліщук Б.В. Методи опрацювання космічних зображень високого розрізнення для класифікації лісів (на прикладі Прикарпатського регіону) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Поліщук Богдан Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
492.
Дрєєв О.М. Методи підвищення ефективності передачі інформації в корпоративних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Дрєєв Олександр Миколайович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015
493.
Шматко В.С. Методи пошуку відмов та управління надійністю телекомунікаційної мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шматко Володимир Степанович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015
494.
Федоров Д.М. Методи та алгоритми розпізнавання облич за телевізійними зображеннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Федоров Дмитро Михайлович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015
495.
Височіненко М.С. Методи та алгоритми управління якістю сервісу у безпроводових мережах з різними статистиками трафіку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Височіненко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015
496.
Орнатський Д.П. Методи та засоби підвищення метрологічних характеристик дистанційних вимірювань механічних величин [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Орнатський Дмитро Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2015
497.
Методи та об"єкти хімічного аналізу [Журнал] = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
498.
Сафонов М.С. Методи та технології узгодження гетерогенних даних в розподілених інформаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сафонов Михайло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
499.
Жебка В.В. Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Жебка Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015
500.
Пекуровський Г.В. Методика синтезу адаптивної автоматичної системи компенсації вібраційного навантаження на елементах авіаційних панелей з використанням активних інтелектуальних методів зниження шуму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Пекуровський Гліб Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,