Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі [Книга] / [О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського, 2014. – 217, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7419-8
477.
Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища [Книга] / [О.С. Онищенко, В.М.Горовий, В.І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 294, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: Біліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7417-4
478.
Сарычева З.А. Наша дача (для любителей) [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 97, [1] с., [1] л. карта : ил. – ISBN 978-966-8384-09-5
479.
Вакулишин С.М. (Не) мій Київ [Книга] : збірка статей з концептуального києвознавства / Сергій Вакулишин. – Київ : Світ Успіху, 2014. – 206, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8352-86-07
480.
Лагода В.А. Нелокальні теореми існування V-обмежених розв"язків та інваріантних многовидів нелінійних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Лагода Володимир Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
481.
Масленников В.И. Немаксвелловская электродинамика [Книга] / В.И. Масленников. – Изд. 3-е. – Киев : [б. и.], 2014. – 112 с. : ил., табл. + 1 электрон. опт. диск. – Без тит. л.
482.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
483.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
484.
Шмідт Я. Нова мережа: ознаки, практики і наслідки веб 2.0 [Книга] = Das Neue Nets Markmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0 : посібник для вузів / Ян Шмідт ; [пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2013. – 283, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 240-283 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-44-9
485.
Новая и новейшая история [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
486.
Новая и новейшая история [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
487.
Мопассан Гі де Новели [Книга] : для ст. шк. віку : пер. з фр. / Гі де Мопассан ; [упоряд. текстів, підгот. навч.-метод. матеріалів Дорофєєвої Н.І. та Чередниченко О.Д.]. – Київ : Школа, 2002. – 447, [1] с. – Сер. засн. 2002 р. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-039-6
488.
Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики [Книга] = Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; [пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, 2014. – 357, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 27-29 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-54-8
489.
Сарычева З.А. Новости науки в конце 20 - начале 21 вв. (биология и медицина) [Книга] / Сарычева З.А. – Киев : [б. и.], 2008. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 175-177
490.
Нотаріат України [Книга] : підручник : [у 3 кн.] / Фурса С.Я., Фурса Є.І., Фурса Є.Є., Нікітюк О.М. ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріал. виконавчого процесу і адвокатури, Центр правових дослідж. Фурси. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Правова єдність ; Алерта. – (Серія "Процесуальні науки"). – ISBN 978-617-566-327-1
491.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
492.
Сарычева З.А. О выдающихся личностях [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : Киевский университет, 2007. – 208, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 194-196
493.
Сарычева З.А. О символике растений [Книга] / Сарычева З.А. – Киев : Київський університет, 2007. – 99, [1] с. : ил. – На обл. авт. не указ. – Библиогр.: с. 97-99
494.
Семенишин А.В. Оборонно-промисловий комплекс України [Книга] : господарсько-правові аспекти реформування : монографія / А.В. Семенишин ; [Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого]. – Харків : Юрайт, 2015. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-187. – (Серія "Наукові праці кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого"). – ISBN 978-966-2740-61-5
495.
Яковлєва О.В. Обрядовий дискурс у системі національної лінгвоментальності [Книга] : монографія / О.В. Яковлєва ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 394, [1] с. – Бібліогр.: с. 348-394. – ISBN 978-617-689-102-4
496.
Стрельцов Є.Л. Обставини, що виключають злочинність діяння при захисті від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання [Книга] : монографія / Є.Л. Стрельцов, Б.М. Орловський. – Одеса : Фенікс, 2014. – 385, [3] с. – Бібліогр.: с. 364-385. – ISBN 978-966-438-797-9
В пр. №1696398 надпис: Шановні колеги! Направляємо свою монографію для використання у бібліотечному фонді.
497.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
498.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
499.
Сарычева З.А. Одаренные женщины Украины и России XI-XVII и XIX-XX в.в. [Книга] / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 111, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8384-02-8
500.
Одеська письменницька організація в 2008 році [Книга] : публікація творів, літ. про письменників : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Г.І. Єфімова ; ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex