Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Новоженець-Гаврилів Культурно-мистецькі процеси в середовищі української діаспори кінця 1940 - 1970-х років: поліваріантність художнього досвіду [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Новоженець-Гаврилів Галина Павлівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2013
477.
Культурологія: енциклопедичний словник [Книга] / [Альчук М.П. та ін. ; редкол.: В.М. Денисенко та ін.] ; за ред. В. Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 506, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 488-506. – ISBN 078-617-10-0026-1
478.
Гуржій І. Купецтво Києва та Київщини XVII-XIX ст. [Книга] / Іванна Гуржій, Олександр Гуржій ; [відп. ред.: В.А. Смолій] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Ін-т України НАН України, 2013. – 283, [1] с. – Термінол. словник: с. 225-227. – Бібліогр. в прим.: с. 228-283. – ISBN 978-966-02-6841-8
479.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
480.
Кадець В.М. Курс функціонального аналізу та теорії міри [Книга] : підручник / В.М. Кадець ; пер. з рос. Я.С. Магола, І.Е. Чижиков ; за наук. ред. О.Б. Скасківа. – Львів : І.Е. Чижиков, 2012. – 589, [1] с. – Сер. засн. у 2012 р. - Імен. покажч. : с. 576-578. - Предм. покажч. : с. 579-589. – Бібліогр. : с. 571-575. – (Число ) ( Серія "Університетська бібліотека" ; т. 1). – ISBN 978-966-2645-03-3
481.
Степанов В.П. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Інформатика II" [Книга] : навч.-практ. посібник / Степанов В.П., Бурдаєв В.П., Кузьменко С.В. ; М-во освіти та науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 206, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-966-676-554-6
482.
Ландшафтный дизайн [Журнал] : первый в России журнал о ландшафтном дизайне и декоративном садоводстве / ЗАО "Издательский центр "Зеркало". – Москва, 1997-
483.
Воскобойник-Шпинта Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект [Книга] : монографія / Галина Воскобойник-Шпинта ; [за ред. Звонської Л.Л] ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-193. – ISBN 978-617-7071-05-0
484.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
485.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
486.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 0044-748Х
487.
Кацман Н.Л. Латинский язык [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л. Кацман, З.А. Покровская. – 6-е изд. – Москва : Владос, 2006. – 452, [2] с. : табл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00300-3
488.
Шаповалов В.И. Легирование водородом [Книга] / В.И. Шаповалов. – Днепропетровск : Журфонд, 2013. – 385, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 357-376. – ISBN 978-966-1696-92-0
489.
Ціхоцький І. Лексикографічний практикум [Книга] : навч.-метод. посібник для студ. I курсу філол. ф-ту / Іван Ціхоцький, Оксана Левчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т, Каф. укр. мови. – Львів : [б. в.], 2013. – 113, [1] с. – Бібліогр.: 109-113
490.
Кириченко В.В. Лекції з аналітичної геометрії [Книга] : навч. посіб. для студ. мат. ф-тів ун-тів / В.В. Кириченко, Н.Ю. Петкевич, А.П. Петравчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-496-207-7
491.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
492.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
493.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
494.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
495.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Книжная палата, 1936-. – ISSN 0024-1172
496.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
497.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
498.
Летопись газетных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1936-. – ISSN 0024-1172
499.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
500.
Летопись журнальных статей [Журнал] : государственный библиографический указатель Российской Федерации / Рос. книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1926-. – ISSN 0024-1202
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,