Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Гофман Г. Історія релігієзнавства в Польщі [Книга] = Dzieje polskich badan religioznawczych 1873-1939 / Генрик Гофман ; пер. з польск. К. Новікової ; [відп. ред. С.Д. Абрамович]. – Київ : Дух і Літера, 2010. – 332 с. – Парал. тит. арк. польск. мовою. – Бібліогр.: с. 313-320 та в підрядк. прим. – (Серія "Філософські контакти: Україна - світ ) ( Серія "Філософські контакти: Україна - Польща" / редкол. : О.В. Білий, А.Л. Богачов, О.Є. Гомілко та ін.). – ISBN 978-966-378-175-4
477.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
478.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
479.
Шейко В.М. Історія української культури [Книга] : навчальний посібник / В.М. Шейко, В.Я. Білоцерківський. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 258-270. – ISBN 978-966-346-976-8
Розглядаються історія і теорія становлення иа розвитку української культури в контексті еволюції світової цівілізації
480.
Багацький В.В. Історія України [Книга] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Багацький, Л.І. Кормич ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2010. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2183-78-8
481.
Світлична В.В. Історія України [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. – 6-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6
482.
Гарін В.Б. Історія України [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Б. Гарін, І.А. Кіпцар, О.В. Кондратенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Краматорск. екон.-гуманітарний ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-235. – ISBN 978-611-01-0261-2
483.
Історія філософії в ії зв"язку з освітою [Книга] : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, Н.Г. Мозгова [та ін. ; за ред. Г.І. Волинки]. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 463-479. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-46-6
484.
Лабенко О.В. [Історія як наука] = Approaches to studying history / [О. Лабенко, А. Малій, А. Горбаченко]. – Київ : Київський університет, 2012. – 399, [1] с. – Обкл. англ. мовою .- На тит. арк.: Approaches to studying history : a comprehensive student"s guide to the English language for the students of history faculty / O. Labenko, A. Maliy, A. Gorbachenko ; Kyiv national Taras Shevchenko university. – Бібліогр.: с. 395-396. – ISBN 978-966-439-531-8
485.
Кульчицька О.І. [К.У. Візнер. Гніздо чайки] = C.U. Wiesner. Das Mowennest : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 231, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: C.U. Wiesner. Das Mowennest. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-073-6
486.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] : довідкове видання / Держ. заклад "Нац. парлам. б-ка України", Держ. наук. установа "Кн. палата України імені івана Федорова" ; уклад.: А.С. Боліла, О.І. Бохан, О.А. Рожнятовська [та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
487.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
488.
Пушкин А. Капитанская дочка [Книга] : прозаические произведения / Александр Пушкин ; [послесл. и прим. : Т.В. Надозирной ; худож.-оформ. Ю.Ю Романика]. – Харьков : Фолио, 2012. – 329, [5] с. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Общ. Совет сер. : В.С. Бакиров. А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5685-6
489.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
490.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
491.
Карантин і захист рослин [Журнал] : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ
492.
Уельбек М. Карта і територія [Книга] : роман / Мішель Уельбек ; [пер. с фр. Л.Г. Кононовича ; худож.-оформ. Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 344, [3] с. : іл. – Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5921-5
493.
Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови [Книга] : перекладацькі аспекти : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закл.] / С.О. Швачко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-966-382-170-2
494.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал. Додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
495.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
496.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
497.
Київська старовина [Журнал] : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 1882-. – ISSN 0869-3595
498.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
499.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
500.
Клио [Журнал] : журнал для учёных. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex