Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Національна економіка [Книга] : навч. посіб. / Бережна Н.І. [та ін.] ; МОНУ, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-676-375-7
477.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
478.
Бедрій А. Неймовірні наклепи на ОУН і злива брехні [Брошура] / Анатоль Бедрій. – Ню Йорк : [Б.в.], 1996. – 18 с. – Передрук за дозволом Національної Трибуни
479.
Немцы России [Книга] = Die Deutschen Russlands : населенные пункты и места поселения : энциклопедический словарь. – Москва : ЭРН, 2006. – 472 с. – ISBN 5-93227-002-0
Настоящее издание, являясь дополнением к трехтомной энциклопедии "Немцы России", содержит около 5200 статей и справок о населенных пунктах и регионах проживания российских немцев
480.
Немцы России [Книга] = Die Deutschen Russlands : энциклопедия. – Москва : ЭРН. – ISBN 5-93227-002-0
481.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
482.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
483.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
484.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
485.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
486.
Городенко Л. Новітні медіа: мережеві інформаційно-комунікаційні ресурси [Книга] / Леся Городенко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : [Центр Вільної Преси], 2010. – 172с. – ISBN 978-966-2123-18-0
487.
Новое в технологии и технике переработки минерального сырья [Книга] : сборник научных трудов / Открытое акционер. о-во "Науч.-исслед. и проектный ин-т по обогащ. и агломер. руд черных металлов "МЕХАНОБРЧЕРМЕТ" [ред. кол.: Воробьев Н.К., Посохов А.В., Бардась Л.С. и др.]. – Кривой Рог : НИПИ Механобрчермет, 2010. – 274 с.
488.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
489.
Казарин В. О происхождении и развитии Солнечной системы [Брошура] / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом ; Таврия, 2006. – 48с. – ISBN 966-435-043-5
490.
Стрельник О.Л. Обставини, що виключають юридичну відповідальність [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стрельник О.Л. ; Донецьк. юрид. ін-т Луганського держ. у-ту внутр. справ МВС України ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2010
491.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
492.
Сивухин Д.В. Общий курс физики [Книга] : в 5 т. : учеб. пособ. для студ. физич. спец. вузов / Д.В. Сивухин. – 5-е изд., испр. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0601-5
493.
Сивухин Д.В. Общий курс физики [Книга] : в 5 т. : учеб. пособ. для студ. физич. спец. вузов / Д.В. Сивухин. – 5-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0673-2
494.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
495.
Олимпийский спорт [Книга] : в двух томах / Платонов В.Н. [и др.] ; под общ. ред. В.Н. Платонова. – Киев : Олимпийская литература. – ISBN 978-966-8708-15-2
496.
Олимпийский спорт [Книга] : в двух томах / Платонов В.Н. [и др.] ; под общ. ред. В.Н. Платонова. – Киев : Олимпийская литература. – ISBN 978-966-8708-17-6
497.
Долгов М.А. Опір деформації і руйнуванню матеріалів з функціональними покриттями [Книга] = Сопротивление деформированию и разрушению материалов с функциональными покрытиями / М.А. Долгов ; МОНУ ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Крок, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-2362-02-2
498.
Опозиція корисна для Вас [Брошура] : досвід Великої Британії та пропозиції для України. – Київ : [Центр політико-правових реформ], 2007. – 36 с. – ISBN 978-966-96609-5-4
499.
Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
500.
Шип Н.А. Організційно-правові засади діяльності Київської духовної академії ( 1819-1919 рр.) [Брошура] / Н.А. Шип ; М-во фінансів України ; Укр. держ ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : [УДУФМТ], 2008. – 48с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,