Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
477.
История Украины [Книга] : учеб. для иностр. студ. высших учебных заведений / Казьмирчук Г.Д. [та ін.] ; под ред.Г.Д. Казьмирчука. – Київ : Київський університет, 2010. – 631 с. – ISBN 978-966-439-311-6
478.
Забаштанський В.О. І все-таки - стою!. [Книга] : поезії, переклади. – Київ : Грамота, 2009. – 172с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-349-129-5
479.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Імена славетних сучасників [Книга]. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 328 с. – ISBN 966-8352-22-X
480.
Ідеї К.Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991-2009 рр. [Книга] : (до 185-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / НА пед. наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. О. Сухомлинського ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; Півден. наук. центр НАПНУ ; [упоряд.: Доркену А.М., Іванова І. ; наук. ред. Рогова П.І.]. – Одеса : М.П. Черкасов, 2010. – 124 с. – (Видатні педагоги світу ; 5). – ISBN 978-966-8835-92-6
481.
Наулік Н. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща: порівняльне дослідження [Книга] : монографія / Наталія Наулік. – Тернопіль : Воля, 2009. – 178 с. – ISBN 978-966-8569-52-4
482.
Чухно А.А. Інституціонально-інформаційна економіка [Книга] : підручник / А.А. Чухно, П.М. Леоненко, П.І. Юхименко ; за ред. А.А. Чухна. – Київ : Знання, 2010. – 687с. – ISBN 978-966-346-640-8
483.
Кобцев Д.А. Інтегроване навчання на уроках української мови: образотворче мистецтво, музичне мистецтво [Книга] / Д.А. Кобцев. – Харків : Основа, 2010. – 160 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 8(81)). – ISBN 978-611-00-0130-4
484.
Поліщук О. Інтуїція [Книга] : природа, сутність, евристичний потенціал : монографія / Олена Поліщук. – Київ : Парапан, 2010. – 228 с. – ISBN 978-966-8210-92-1
485.
Забродська Л.М. Інформатика [Книга] : (базовий курс) : пробний підручник : 8-11 (12) / Л. Забродська, В. Савченко ; за ред. А.М. Гуржія. – Київ : Дієз-продукт, 2005. – 367, [1] c. : іл. – ISBN 966-7612-18-X
486.
Барбарук В.М. Інформаційні технології в системах навчання оперативного технічного персоналу екологічно-небезпечних виробництв [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Барбарук В.М. ; М-во освіти і науки України; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010
487.
Гур"єва Н.С. Інформаційні технології перетворення колірних даних у відкритих поліграфічних системах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гур"єва Н.С. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
488.
Васильєва Т.О. Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Васильєва Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
489.
Історичний журнал [Журнал] : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
490.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
491.
Діденко В.П. Історія Кримінального права України [Книга] : монографія / В.П. Діденко ; Міжнар. акад. фундамент. основ буття. – Київ : Аванпост-Прим, 2009. – 164 с. – ISBN 978-966-8571-78-7
492.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
493.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
494.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
495.
Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики [Книга] : навчальний посібник / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2; 978-966-580-337-9
Літературу завжди супроводжують міркування про неї і намагання застосувати при її дослідженні найпродуктивніші наукові методи. Так формувалися літературознавчі напрями, течії, школи, індивідуальні почерки дослідників. Особливості їх на різних етапах розвитку українського літературознавства і критики розглянуто в контексті європейського літературознавства. Виклад матеріалу збагачено цікавими спостереженнями автора, який часто полемічно загострює власні судження, спонукаючи студента до роздумів та інтелектуального діалогу. Корисними для нього будуть і біографічні довідки про літературних критиків, теоретиків літератури
496.
Бойко О.Д. Історія України [Книга] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / О.Д. Бойко. – 3-є вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 687 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-43-4
497.
Лазарович М.В. Історія України [Книга] : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / Микола Лазарович, Наталія Лазарович. – Київ : Знання, 2010. – 438 с. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-785-6
498.
Нарикбаев М. Казахстан: годы реформ [Книга] : диалоги и размышления / Максут Нарикбаев ; Казах. Гуманитарно-Юридический Ун-т. – Астана : ЦБО и МИ, 2010. – 544 с. – ISBN 9965-9846-1-1
499.
Зінчук С.С. КаламБуратіни [Книга] / Станіслав Зінчук. – Київ : Сьоме небо, 2000. – 60 с.
500.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ : Кн.палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,