Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Овсянников Ю.М. Доминико Трезини [Книга] / Ю. Овсянников. – Ленинград : Искусство, 1987. – 223с. – (Жизнь в искусстве)
477.
Колесніченко У.О. Домінантні мотиви у християнських дитячих журналах сучасної України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Колесніченко У.О.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
478.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
479.
Дослідження з історії техніки [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : НТУУ "КПІ"
480.
Дослідження з історії техніки [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : НТУУ "КПІ"
481.
Іванов І.Ю. Дослідження методів захисту інформації в динамічних рівноправних групових середовищах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Іванов І. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009
482.
Древнегреческая трагедия [Книга]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 640с. – На обл. книги : Эсхил, Софокл, Еврипид. – ISBN 5-352-01502-5
483.
Буркацкий Н. Другие берега [Книга] / Николай Буркацкий. – Киев : Книга, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8314-49-0
484.
Даниш В. Думки - лелеки [Книга] : збірка поезій / Василь Даниш. – Львів : Світло й тінь, 2008. – 302 с. – ISBN 978-966-75-94-48-0
485.
Бацевич Ф.С. Духовна синергетика рідної мови [Книга] : лінгвофілософські нариси : монографія / Флорій Бацевич. – Київ : Академія, 2009. – 192с. – (Монограф). – ISBN 978-966-580-288-4
486.
Рыленков Н.И. Дыхание [Книга] / Н.И. Рыленков. – Москва, 1938. – 84с.
487.
Коэльо П. Дьявол и сеньорита Прим [Книга] / Пауло Коэльо ; [ пер. с португальского А. Богдановского ]. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 224 с. – ISBN 978-5-17-050981-2
488.
Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв [Книга] : підруч. для студентів ВНЗ / А.К. Запольський, А.І. Українець. – Київ : Вища школа, 2005. – 423 с. : іл., табл. – Присвячується 75-річчю Національного університету харчових технологій : 1930-2005. - Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-642-294-8
489.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
490.
Димань Т.М. Екологія людини [Книга] : підручник / Т.М. Димань. – Київ : Академія, 2009. – 376с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-293-293-8
491.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
492.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
493.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
494.
Кухтенко І.С. Електромагнітні коливання і хвилі. Посібник для викладачів фізики [Дисертація] : Дис... наук: / Кухтенко І. С.; НКО УССР, УНДІ педагогіки. – К., 1941
495.
Бойчун С.О. Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку [Дисертація] : Дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / С.О. Бойчун ; КНУТШ, Ін-т міжнар. віднос., Каф. міжнар. комунікацій та зв"язків з громадськістю. – Київ : [Б. в.], 2010
496.
Бернацька Ю.М. Елементи теорії функцій комплексної змінної [Книга] : навч. посіб. для студ. фізико-математ. спец. вищ. навч. закладів / Ю.М. Бернацька ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 143 с. – ISBN 978-966-518-501-7
497.
Поплавська О.М. Ергономіка [Книга] : навчальний посібник / О.М. Поплавська ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 320 с. – ISBN 966-574-887-4
498.
Федій О.А. Естетотерапія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.А. Федій. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-364-499-8
499.
Леонова А.В. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України [Книга] : навчально-методичний посібник / Леонова А.В., Давидова В.П., Новачук О.О. – Київ : Кондор, 2007. – 390 с. – ISBN 966-351-093-5
500.
Козак О.С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні [Книга] : монографія / О.С. Козак ; за ред. О.М. Бандурки. – Київ : Освіта України, 2009. – 204с. – ISBN 978-966-188-046-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex