Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за Квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
477.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва. – ISSN 1813-100X
478.
Здобнов Н.В. История русской библиографии. [Книга] / Н.В. Здобнов. – М.
479.
История русской литературы второй половины 19 века. Поэзия [Книга] : Практикум. Хрестоматия. – Москва : Флинта ; Наука, 2000. – 440с. – ISBN 5-89349-243-9
480.
Шаповал Ю.Г. І любов, і журба, і надія... [Книга] : публіцистичні асоціації / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-8424-99-1
481.
Кононова М.В. Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-виконавчого мистецтва [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Кононова М. В.; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009
482.
Сарапин В.В. "Із хаосу душі створити світ..." [Книга] : Поезія Юрія Клена на літературному тлі першої половини 20 століття : монографія / В.В. Сарапппин ; Укоопспілка ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра культурології та історії. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 155 с. – ISBN 978-966-184-014-9
483.
Міньков І.І. Ізяславський Край: природа - історія - людина [Книга] : природничий та історико-краєзнавчий документальний нарис / Іван Міньков, Володимир Стецюк ; за ред. В. Стецюка ; Академія наук вищої освіти України. – Ізяслав; Київ : Сталь, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-1555-21-0
484.
Грушевський М. Ілюстрована історія України [Книга] : з додатком нового періоду історії України за роки від 1914 до 1919 : [підручник для вжитку в школах і курсах українознавства] / Михайло Грушевський ; Шкільна рада при УККА. – New York : Шкільна рада, 1990. – 558, [1] с. : іл. – На обкл.: Історія України / написав Михайло Грушевський
485.
Холодна Л.С. Імунологія [Книга] : підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л.С. Холодна. – Київ : Вища школа, 2007. – 271с. – ISBN 978-966-642-377-4
486.
Пилипенко Т.М. Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.17.14 / Пилипенко Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
487.
Щербак В.Г. Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу [Книга] : монографія / В.Г. Щербак. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 332 с. – ISBN 978-966-676-300-9
488.
Іноземні мови [Журнал] : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
489.
Інтелектуальна власність [Журнал] : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
490.
Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук.: 09.00.05 / Воронюк О. Л.; КНУТШ. – Київ, 2009
491.
Олійник С.М. Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Олійник С. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
492.
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ : Освіта України, 2005-
493.
Вітрук Ю.В. Інформаційне забезпечення систем неруйнівного контролю виробів з композиційних матеріалів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.11.13 / Вітрук Ю. В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
494.
Іванов В.Ф. Інформаційне законодавство: український та зарубіжний досвід [Книга] / В.Ф. Іванов ; КНУТШ, Ін-т журналістики ; Центр вільное преси. – Київ : Центр вільної преси, 1999. – 210 с.
495.
Інформаційне суспільство [Журнал] : наукове видання. – Київ
496.
Інформаційний бюлетень з охорони праці [Журнал] / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ : ННДІПБОП, 1996-
497.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
498.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
499.
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-. – ISSN 0130-8890
500.
Феденко П. Ісаак Мазепа [Книга] : борець за волю України / написав Панас Феденко. – Лондон : Наше слово, 1954. – 228 с., [ 2 ] c. фотогр.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,