Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Лубан С.В. Підвищення ефективності систем біополімерних безглинестих бурових розчинів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Лубан Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2017
27.
Гаврош О.І. Побутовий живопис Закарпаття 1945-1991 років: евольція жанру, тематика, персоналії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Гаврош Оксана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017
28.
Стахова А.П. Приладова система для вимірювання механічних напружень на основі явища акустичної емісії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.01 / Стахова А.П.; Сахова Анжеліка Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
29.
Діденко Н.В. Розробка нормативних параметрів захисного матеріалу для безпечної праці в умовах іонізуючого випромінювання методом числового моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Діденко Наталя Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Україн. інженерно-пед. акад. – Харків, 2017
30.
Роговий А.С. Розробка теорії та методів розрахунку вихорокамерних нагнітачів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.17 / Роговий Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2017
31.
Сокол Г.М. Розробка технології одержання органомінеральних сорбційних матеріалів на основі сапоніту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Сокол Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2017
32.
Делавар-Касмаі Мохаммад Система адаптивної магнітотерапії з пульсометрочним зворотнім зв"язком [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Делавар-Касмаі Мохаммад ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
33.
Василенко К.І. Соціально-виховна робота в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених у виправних колоніях україни середнього рівня безпеки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Василенко Катерина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017
34.
Гусєв Є.І. Способи організації сумісного доступу до розподілених сторінок пам"яті в системах хмарних обчислень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гусєв Євген Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-ту ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
35.
Вахонєва Т.М. Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в правових правовідносинах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вахонєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
36.
Данилов М.О. Трудовий договір за законодавством України та країн Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Данилов Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
37.
Попович П.В. Удосконалення методів керування відеопотоком у системах цифрового телебачення за критерієм якості відеозображення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Попович Павло Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
38.
Ковтун А.І. Удосконалення технології керованого розколу кам"яних блоків невибуховими руйнуючими сумішами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ковтун Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
39.
Клещов А.Й. Удосконалення технології плазмо-механічного руйнування гірських порід [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Клещов Антон Йосипович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017
40.
Явецький Р.П. Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y,Lu) I (Y1-xNdx)3Al5O12 [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Явецький Роман Павлович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2017
41.
Єфімова А.В. Художні практики в урбаністичних просторах кінця XX - початку XXI століття (досвід Західної України) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Єфімова Анна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017
42.
Бровченко І.О. Чисельні лагранжеві методи в задачах прибережної гідродинаміки [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Бровченко Ігор Олександрович ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2017
43.
Клименко О.А. Шахрайство у сфері надання туристичних послуг: кримінально-правова характеристика та запобігання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Клименко Ольга Анатоліївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,