Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Слободян Н.В. Зовнішня політика Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації в Перській затоці (кінець XX - початок XXI ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Слободян Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
27.
Жук В.В. Індукція адаптивних реакцій у рослин злаків в умовах посухи [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Жук Владислав Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
28.
Лагнюк О.М. Кадрове забезпечення судів загальної юрисдикції: адміністративно-правовий аспект [Дисертація] : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лагнюк Олеся Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
29.
Малишенко А.І. Карбонатзаміщені апатити: синтез, властивості та застосування [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Малишенко Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
30.
Дегтяренко А.С. Каркасні координаційні полімери на основі поліфункціональних піридазинів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Дегтяренко Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
31.
Пахолок З.О. Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Пахолок Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014
32.
Слободянюк С.В. Комбінаторика підмножин груп [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Слободянюк Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
33.
Горбик Р.О. Контент ілюстрованої розважальної преси 20-х - поч. 30-х рр. XX ст. в системах соціальних комунікацій України та Німеччини [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Горбик Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
34.
Моісеєнко О.Ю. Концептуальна інтеграція англійської мови в лінгвокультурний контекст Східної Африки [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Моісеєнко Олена Юріївна ; М-во освіти і науки україни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
35.
Вонсович С.Г. Концептуальні засади політичної транзитології [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Вонсович Сергій Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
36.
Блажієвська І.П. Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Блажієвська Ірина Петрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
37.
Кириленко І.С. Локальна нормотворчість в сучасному суспільстві: теоретико-правові аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кириленко Ірина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
38.
Сергієнко М.П. Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сергієнко Микола Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
39.
Шитіков Д.В. Механізми розвитку вікових змін Т-клітинної ланки імунної системи на моделі гетерохронного парабіозу та розробка способу їх корекції [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.09 / Шитіков Дмитро В"ячеславович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН". – Київ, 2015
40.
Кутовий Т.В. Міжнародні ринки первинної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування корпорацій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кутовий Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
41.
Моренко А.Г. Мозкові процеси під час виконання мануальних рухів у осіб із різними характеристиками альфа-ритму [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Моренко Алевтина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014
42.
Дорошенко І.Ю. Нанорозмірні кластери у воднево-зв"язаних молекулярних рідинах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Дорошенко Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
43.
Лагода В.А. Нелокальні теореми існування V-обмежених розв"язків та інваріантних многовидів нелінійних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Лагода Володимир Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
44.
Страх О.П. Нетерові крайові задачі для систем динамічних рівнянь на часовій шкалі [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Страх Олександр Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
45.
Андрієць Т.В. Новітній тектогенез території басейну річки Латориця (Складчасті Карпати) на основі структурної морфометрії [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Андрієць Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
46.
Рошко Н.Б. "Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України) " [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рошко Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
47.
Конта Р.М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
48.
Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
49.
Ференс Н.О. Перекладацька інтерпретація поетичної картини світу В.Б. Єйтса (на матеріалі українських та російських перекладів) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ференс Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
50.
Сошка Н.В. Податкові надходження у механізмі формування місцевих бюджетів в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сошка Надія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,