Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Walker R. Tourism 2 [Книга] : student"s book : [encouters] / Robin Walker a. Keith Harding. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2011. – 143, [1] p. : ill., tab. – 1st publ.: 2007. – (Oxford English for Careers). – ISBN 978-0-19-455103-8
27.
Walker R. Tourism 3 [Книга] : student"s book : [management] / Robin Walker a. Keith Harding. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2013. – 143, [1] p. : ill., tab. – 1st publ.: 2009. – (Oxford English for Careers). – ISBN 978-0-19-455106-9
28.
Walker R. Tourism 3 [Книга] : teacher"s resource book / Robin Walker a. Keith Harding. – Oxford : Oxford Univ. Press, 2010. – 95 p. : ill., tab. – 1st publ.: 2009. – (Oxford English for Careers). – ISBN 978-0-19-455107-6
29.
Пуффальт Д.Е. Ukraine and its culture [Книга] : [навч. посібник] / [Д.Е. Пуффальт]. – Луцьк : Східноєвропейській національний університет імені Лесі Українки. – ISBN 978-966-600-679-3
30.
Ukrainian journal of physical optics [Журнал] = Український журнал фізичної оптики / Institute of physical optics of the Ministry of education and science of Ukraine. – Lviv, 2000-. – ISSN 1609-1833
31.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
32.
Viva! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
33.
XXIII Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" [Книга] : 16-18 квіт. 2013 р. : зб. доповідей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", Держ. ВНЗ "Донец. нац. ун-т", Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Донец. обл., Держ. екол. інспекція в Донец. обл. ; [редкол.: Є.О. Башков (відп. ред.) та ін.]. – Донецьк : ДонНТУ ; ДонНУ
34.
Авиационно-космическая техника и технология [Журнал] : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
35.
Авиационно-космическая техника и технология [Журнал] : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков : ХАИ, 1993-. – ISSN 1727-7337
36.
Агросвіт [Журнал] : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2001-. – ISSN 2306-6792
37.
Колодій І.М. Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки банківських установ в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Колодій Інна Миколаївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014
38.
Коваленко В.С. Академік Лев Володимирович Писаржевський [Книга] : монографія / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 110, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 71-83. – (Серія "Видатні постаті університету"). – ISBN 978-966-551-397-1
39.
Академічний огляд. Економіка та підприємництво [Журнал] = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
40.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
41.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
42.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
43.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1996-. – ISSN 2308-6912
44.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 1996-. – ISSN 2308-6912
45.
Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія [Журнал] : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ
  т. 1, вип. 41. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
46.
Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-метод. семінару : 4-5 груд. 2009 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; [упоряд. А.І. Анісімова ; редкол.: І.С. Попова та ін.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. – 177, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос. англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8676-40-6
47.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
48.
Акустичний вісник [Журнал] = Акустический вестник = Acoustic bulletin : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 1998-. – ISSN 1028-7507
49.
Бідасюк Н.В. Американські казки Л. Френка Баума [Книга] : посібник для читання і перекладу / Н.В. Бідасюк. – Київ : Знання, 2014. – 63, [1] с. : іл., табл. – (English Library). – ISBN 978-966-346-563-0
50.
Марко В.П. Аналіз художнього твору [Книга] : навч. посібник / В.П. Марко. – Київ : Академвидав, 2013. – 278, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 272-278. – Бібліогр.: с. 271. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-067-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex