Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
27.
Скутару Ю.В. Декарбоксилирование и окисление некоторых органических кислот и продуктов их превращения [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Скутару Ю. В. ; М-во народ. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
28.
Грибко О.В. Державне регулювання якості та обігу нових типів продовольчих товарів в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Грибко О.В. ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Харків. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2011
29.
Ставнюк О.М. Державно-партійна діяльність Панаса Любченка в УСРР (1917-1937 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ставнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
30.
Горбань Г.В. Деятельность Национального Комитета "Свободная Германия" на советско-германском фронте, (июль 1943 - май 1945 гг.) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Горбань Г.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1982
31.
Балинский М.Г. Дисперсия, взаимодействие и затухание магнитостатических возбуждений в слоистых структурах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Балинский М.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
32.
Жданов І.В. Дослідження сушіння рослинної сировини у відцентровому псевдозрідженому шарі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Жданов І.В. ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2011
33.
Піляшенко-Новохатний Екологічні аспекти формування та функціонування корозійно небезпечних угруповань грунтових мікроорганізмів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Піляшенко-Новохатний А.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011
34.
Мартюшева О.О. Екологія ластівок (Hirundinidae) в Україні (міграції, щільність та просторовий розподіл) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Мартюшева О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
35.
Бучук Р.Ю. Електричні та оптичні властивості кристалів Cu6PS5X (X=I, Br), композитів і твердих розчинів на їх основі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Бучук Р.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий держ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2011
36.
Попенака А.М. Електро- і фотофізичні властивості плівок молекулярних напівпровідникових композитів з координованими іонами металів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.10 / Попенака А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
37.
Хоменко В.Г. Електрохімічні конденсатори на основі електропровідних полімерів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Хоменко В.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
38.
Голомозий В.В. Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Голомозий В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
39.
Слухай А.С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Слухай А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
40.
Кияк І.Б. Жанрові особливості фантастики й футурології Станіслава Лема [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Кияк І.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011
41.
Костандов Ю.А. Закономерности распространения трещин в твердых полимерах при импульсном нагружении [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.04 / Костандов Ю.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
42.
Бабич И.В. Закономерности формирования вольфрам (VI) оксидного слоя на поверхности дисперсного кремнезема [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Бабич И.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
43.
Плаксий Ю.С. Запись информации электронным лучом на магнитооптических пленках [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Плаксий Ю.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1988
44.
Сенів М.М. Засоби прогнозування надійності програмного проекту із врахуванням показника його складності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сенів М.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
45.
Павлюк С.П. Инжекционные эффекты в электронно-дырочной плазме полупроводников с градиентами подвижностей носителей заряда [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.10 / Павлюк С.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981
46.
Максин В.И. Исследование вольфраматов редкоземельных элементов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Максин В.И.; Кочетов Г.М. ; М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1975
47.
Гирнык В.И. Исследование и оптимизация методов обработки изображений гибридной оптико-электронной системой с фототермопластическим пространственным модулятором света [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Гирнык В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
48.
Наконечный В.В. Исследование концентрации напряжений возле отверстий в оболочках средней толщины [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.02.04 / Наконечный В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985
49.
Селегенев Е.М. Исследование методов генерации свободных носителей и их взаимодействия с поверхностными волнами в сульфиде кадмия [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Селегенев Е.М. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
50.
Голуб А.А. Исследование реакций комплексообразования ванадия (IV) в растворе и на поверхности кремнезема [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Голуб А.А. ; МВССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1981
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,