Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Каніщенко Н.Г. Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Каніщенко Н.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
27.
Головко О.Б. Концепт рух в сучасній іспанській мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Головко О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008
28.
Бабій Л.В. Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі ( на прикладі компаній-авіаперевізників [Дисертація] : дис. ... канд.економічних наук. Спец.08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Бабій Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
29.
Андрущенко Г.І. Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів: соціологічний аспект [Дисертація] : Дис. ... канд. соціол. наук. спец. 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини / Андрущенко Ганна Іванівна ; Криворізьк. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009
30.
Наконечний В.М. Лемки в 20 столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Наконечний В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
31.
Домащенко А.В. Лирическая поэзия в аспекте интерпретации и толкования (на материале русской поэзии XIX-XX вв.) [Дисертація] : Дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.06 - теория литературы / Домащенко А.В. ; Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2008
32.
Піонтковська Т.О. Лінгвопоетичні формули як вираження зв"язку мови " Слова о полку Ігоревім" і мови української народної творчості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Піонтковська Т.О. ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009
33.
Попов М.О. Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резонаторів еліптичного перерізу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.03 - радіофізика / Попов М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
34.
Горенко О.П. Літературний антропонім: концепт та інтепретація (на матеріалі творів американських романтиків) [Дисертація] : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури; 10.01.04 - література зарубіжних країн / Горенко О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2008
35.
Скриник О.А. Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умовах сучасного клімату [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Скриник О.А. ; КНУТШ ; Географічний фак-т ; Каф-ра метеорології та кліматології. – Київ, 2009
36.
Литвиненко П.О. Міжнародні стратегії компаній України в умовах цінових флуктацій (на прикладі підприємств хімічної промисловості) [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Литвиненко П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
37.
Шахбазян К.С. Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі Інтернет [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Шахбазян К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
38.
Господарик А.В. Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Господарик А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
39.
Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
40.
Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2009
41.
Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг:лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Христенко О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
42.
Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Різник С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
43.
Гладчук Г.Г. Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області) [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) / Гладчук Г.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
44.
Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
45.
Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008
46.
Мельник І.М. Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe-Co [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Мельник І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
47.
Говта М.В. Оцінка впливу екологічних факторів на психофізологічну діяльність людини [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Говта М.В. ; МОНУ ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2009
48.
Акименко А.М. Періодичні розв"язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.02 / Акименко Андрій Миколайович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2008
49.
Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2009
50.
Мазурок І.О. Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правове дослідження) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія правових і політичних вчень / Мазурок І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex