Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Кисельова О.М. Науково-методичні основи державного управління інвестиційною діяльністю (на прикладі страхового ринку) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кисельова О.М. ; Науково дослідний економічний інститут мін-ва економіки України. – Київ, 2009
27.
Чмільов В.І. Обгрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.08 - " Збагачення корисних копалин" / Чмільов В.І. ; Мін-во освіти і науки України; Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009
28.
Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості [Автореферат] : Автореф. дис.... канд.економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
29.
Рева Т.Д. Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Рева Т.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009
30.
Качмар-Кос Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2-С5 [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу / Качмар-Кос Н.Я. ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009
31.
Коваль В.П. Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.07 - світлотехніка та джерела світла / Коваль В.П. ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2009
32.
Лавренова Д.Л. Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Лавренова Д.Л. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
33.
Базіло К.В. Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Базіло К.В.; Базило К.В. ; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2009
34.
Зайцева Н.А. Правове регулювання державного кредиту в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Зайцева Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
35.
Жернаков М.В. Правове регулювання представництва у сфері оподаткування [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Жернаков М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
36.
Буздуган Я.М. Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право / Буздуган Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
37.
Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Болховітінова А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
38.
Нечай І.В. Про розв"язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Нечай І.В. ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
39.
Шелковєнков Д.О. Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Шелковєнков Д.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
40.
Хозя П.О. Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів Ga As за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія обладнання та виробництво електричної техніки / Хозя П.О. ; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2009
41.
Крайник О.П. Система механізмів регулювання регіонального економічного розвитку [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Крайник О.П. ; Мін-во фінансів України ; Академія фінансового управління ;Науково-досдідний фінансовий ін-т. – Київ, 2009
42.
Селін Ю.М. Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марковського типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Селін Ю.М. ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
43.
Камінська М.О. Системні моделі аналізу тестопридатності при проектуванні цифрових структур на кристалах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи і компоненти / Камінська М.О. ; Харківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2008
44.
Вишнівський О.В. Сіткові моделі електродинамічних об"єктів складної конфігурації для визначення місцеположень антен [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи / Вишнівський О.В. ; Національний авіаційний ун-т. – Київ, 2009
45.
Бойко Ю. Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Бойко Ю. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009
46.
Матушенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Матушенко В.Б. ; Мін-во культури і туризму України ; Національний університет культури і мистецтв України. – Київ, 2009
47.
Пуховий І.І. Тепло- та холодопостачання будівель з використанням енергії сонця і довкілля (в комплексі з традиційними джерелами енергії та без них) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Пуховий І.І. ; Одеський нац. політехнічний університет. – Одеса, 2009
48.
Давиденко Б.В. Теплообмін, гідродинаміка і процеси диспергування в роторно-пульсаційних та в моногрануляційних апаратах [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Давиденко Б.В. ; НАНУ. Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009
49.
Трохимченко М.В. Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку України [Автореферат] : Автореф.дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші фінанси і кредит / Трохимченко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
50.
Барбара В.П. Цивільно-правове регулювання вексельного обігу в Україні (на матеріалах судової практики) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Барбара В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,