Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
452.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
453.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
454.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
455.
Мир музея [Журнал] = The world of museum : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 1931-. – ISSN 0869-8171
456.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
457.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 1995-. – ISSN 2073-8528
458.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
459.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
460.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : [збірник наукових праць] / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
461.
Мінералогічний збірник [Журнал] = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1947-. – ISSN 2078-6220
462.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-. – ISSN 2225-5095
463.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-. – ISSN 2225-5095
464.
Левітас С.Ф. Міфопоетика жіночих образів у англійській готичній новелі кінця XIX - початку XX ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Левітас Світлана Феліксівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
465.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-102-9
466.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-148-7
467.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірка наукових праць : спецвипуск. – Київ, 1996-. – ISBN 966-7890-03-1
468.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ, 1996-. – ISBN 966-581-295-5
469.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наук. праць. – Київ : Прайм-М, 1996-. – ISBN 966-581-295-6
470.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Прайм-М, 1996-. – ISBN 966-581-295-6
471.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наук. праць. – Київ : Логос, 1996-. – ISBN 966-581-388-9
472.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996-. – ISBN 966-594-420-7
473.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996-
474.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Київський університет, 1996-. – ISBN 966-581-481-8
475.
Мовні і концептуальні картини світу [Журнал] : збірник наукових праць. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 1996-. – ISBN 966-8188-06-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex