Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Координационная химия [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
452.
Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному просторі [Книга] : матеріали XV всеукр. наук.-практ. конференції : (м. Харків, 11 жовт. 2012 р.) / М-во культури України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.Д. Ракитянська та ін. ; уклад. Н.І. Капустіна]. – Харків : [б. в.], 2013. – 286 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
453.
Короткий тлумачний словник термінів з УДК [Брошура] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладачі: М.Й. Ахвердова, Т.Е. Калініна, Н.І. Коханевська та ін.]. – Київ : Держ. наук. установа "Книжкова палата Укpаїни імені Івана Федорова", 2011. – 27, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 27. – ISBN 978-966-647-176-8
454.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
455.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины: спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2002-
456.
Космический проект "Ионосат-Микро" [Книга] / [Андреевский С.Е. и др. ; под общ. ред. С.А. Засухи, О.П. Федорова ; науч. ред.: Л.Ф. Черногор ; редкол.: В.Е. Корепанов и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Гос. косм. агентство Украины, Ин-т косм. исслед. – Киев : Академпериодика, 2013. – 213, [5] с., [10] л. ил. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 212-213. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-360-228-8
457.
Космическое законодательство стран мира [Книга] = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-7714-71-3
458.
Космическое законодательство стран мира [Книга] = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-8074-40-8
459.
Космическое законодательство стран мира [Книга] = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : [в 2 кн.]. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-114-5
460.
Космическое законодательство стран мира [Книга] = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) : в 2 кн. – Киев : Атика. – ISBN 966-326-222-2
461.
Космическое законодательство стран мира [Книга] = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках). – Киев : Атика. – ISBN 966-326-226-5
462.
Космическое законодательство стран мира [Книга] = National space legislation of the world : темат. собрание (на рус. и англ. языках) / Нац. косм. агентство Украины ; Нац. акад. наук Украины, Междунар. центр косм. права при Ин-те государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [отв. ред.: Малышева Н.Р., Шемшученко Ю.С.]. – Киев : Атика. – ISBN 978-966-326-423-3
463.
Космічне право України [Книга] : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 5-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2007. – 462, [2] с. : табл. – ISBN 978-966-326-272-7
464.
Космічне право України [Книга] : зб. нац. і міжнар. правових актів. – Вид. 4-те, переробл. та доповн. – Київ : Атіка, 2004. – 438, [2] с. : табл. – ISBN 966-326-033-5
465.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 2222-5250
466.
Краєзнавство [Журнал] : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 1993-. – ISSN 2222-5250
467.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
468.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
469.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
470.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
471.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
472.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2009-
473.
Натансон И.П. Краткий курс высшей математики [Книга] : учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по мат. специальностям / И.П. Натансон. – Изд. 6-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2003. – 727, [1] с. – (Учебник для высшей школы). – ISBN 5-8114-0123-X
474.
Криміналістикою покликаний [Книга] : бібліогр. нарис до 65-річчя з дня народження Віталія Григоровича Лукашевича / [упоряд.: О.В. Узунова, К.В. Калюга]. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2013. – 74 с., [18] арк. фотоіл. : іл. – Назва обкл.: Віталій Григорович Лукашевич. Бібліографічний нарис. – Бібліогр.: с. 49-50. – ISBN 978-617-573-053-9
475.
Кристаллические материалы для оптики и электроники [Книга] / Нац. акад. наук Украины, НТК "Ин-т монокристаллов" НАН Украины ; под ред. В.М. Пузикова. – Харьков : НТК "Ин-т монокристаллов" НАНУ, 2012. – 543, [1] с. : ил., табл. – 95-летию НАН Украины посвящается. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6636-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex