Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Кредитні спілки в Україні [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України", Каф. бухгалтер. обліку і аудиту ; [уклад.: Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 196, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-966-8958-74-8
452.
Скригонюк М.І. Криміналістика [Книга] : підручник [для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.І. Скригонюк ; [М-во освіти і науки України]. – Київ : Атіка, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-490. – ISBN 966-326-080-7
453.
Кристаллография [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0023-4761
454.
Буравченко Д.А. Культурно-мистецьке відродження в часи Української революції: місце і роль громадської ініціативи (1917-1920 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Буравченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
455.
Кур"єр Кривбасу [Журнал] : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 1994-
456.
Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспект [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Гуцуляк ; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., допов. – Чернівці : Наші книги, 2009. – 310, [2] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 287-306. – ISBN 978-966-482-018-6
457.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 1969-. – ISSN 044-748Х
458.
Латинская Америка [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
459.
Скорина Л.П. Латинська мова для юристів [Книга] : підручник для вищих навчальних закладів / Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова ; М-во освіти і науки України. – [2-е вид., випр. і допов.]. – Київ : Атіка, 2010. – 414, [2] с. : іл., табл. – ISBN 966-7714-09-8
460.
Летопис на Македонската Академиja на науките и уметностите [Журнал]. – Скопje. – ISSN 0589-4981
461.
Летопись журнальных статей. Именной указатель [Журнал] : именной указатель в четырёх частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр. – ISSN 0201-6311
462.
Романчук Я. Либерализм. Идеология счастливого человека [Книга] : Модно, умно, круто! / Ярослав Романчук. – Киев : К.И.С., 2010. – 556 с. – ISBN 978-966-2141-39-9
463.
Лицар честі і краси. Микола Вороний у спогадах, листах і матеріалах [Книга] / [упор., передм. та прим. І.М. Лисенка]. – Київ : Рада, 2011. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-188. – ISBN 978-966-7087-93-7
464.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
465.
Личности [Журнал] / Издательский дом "Личности". – Киев, 2008-. – ISSN 1819-6268
466.
Личность. Культура. Общество [Журнал] : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 1999-. – ISSN 1606-951Х
467.
Красненко О.М. Лінгвопрагматичні засоби персуазивності у сучасній французькій мові (на матеріалі піблікацій з міжнародних відносин) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Красненко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
468.
Боднарчук Ю.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія [Книга] / Ю.В. Боднарчук, Б.В. Олійник ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 173. – ISBN 978-966-518-539-0
469.
Літопис авторефератів дисертацій [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1999-
470.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
471.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
472.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
473.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
474.
Літопис газетних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1937-. – ISSN 0130-917Х
475.
Літопис журнальних статей [Журнал] : державний бібліографічний покажчик України / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ : Кн. палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex